joi, 31 august 2017

Sesizare-protest: Către grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, din Camera Deputaților și din Senatul României

- Adresa oficială de e-mail a grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților: psd@cdep.ro 
- Adresa oficială de e-mail a grupului parlamentar al PSD din Senat: psd@senat.ro
MEMBRILOR GRUPURILOR PARLAMENTARE
ALE PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRATSubsemnatul ……..……………………….………..………….., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………….., CNP ……………………………………, ofițer în rezervă în evidența Ministerului Apărării Naționale, având obligații  militare și după pensionare în situații de război, mobilizare și/sau campanie (până la împlinirea vârstei de 63 ani),  înaintez următoarea:S E S I Z A R E - P R O T E S T 

          Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai Partidului Social Democrat, vă adresez o sesizare-protest, privind promovarea de către membrii partidului dumneavoastră existenți în Parlament și în Guvern, a unei doctrine politice deosebit de periculoase pentru democrația autentică. 

         Solicit să luați act de faptul că prezenta sesizare-protest, reliefează o situație excepțională, care denunță producerea unor grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament la care sunt supuși militarii români, precum și existența unor extrem de grave încălcări ale drepturilor și libertăți fundamentale și constituționale, care se produc asupra ale acelorași militari români. Din inițiativa, cu încurajarea și sub responsabilitatea Partidului Social Democrat. 

În principiu, acuz faptul că doctrina promovată în ultima perioadă de timp de către Partidul Social Democrat, încearcă să implementeze  o politică bazată pe o falsă egalitate în drepturi între cetățeni, respectiv un concept de egalitate aplicat doar în părți secvențiale. Element inadmisibil într-o democrație autentică, unde nu există egalitate în drepturi între cetățeni doar pe părți, ci totală. Sub rezerva că în cazurile critice care necesită restricționări ale unor drepturi și libertăți, acestea sunt compensate întotdeauna prin altceva rezonabil. 

În sensul celor menționate, vă aduc la cunoștință faptul că Guvernul României – desemnat de coaliția politică în care Partidul Social Democrat deține majoritatea parlamentară, a adoptat un act normativ - O.U.G. nr. 59/2017, cu efectul mutilării pensiilor militare de stat stabilite militarilor români prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Astfel încât din pensiile militare de stat, nu a mai rămas decât titulatura. Este o lovitură majoră îndreptată asupra militarilor români, de către actuala coaliție politică majoritară condusă de PSD. 

[Notă: La modul informativ, menționez că mai există încă o  situație, promovată de PSD contra armatei, dar de ordin secundar. Aceasta constă în legiferarea instituirii de către coaliția actuală majoritară,  a unor întârzieri în achitarea la zi și în volum complet, a pensiilor recalculate către militari (restanțe care totalizează 8-10 luni), prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat  pe anul 2017 (introdus în lege la inițiativa guvernului precedent al României)]. 

Motivația utilizată de guvernul în exercițiu, este aceea că pensiile militare de stat, ar constitui „grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament”.  O motivație care este de-a dreptul cinică. În condițiile în care militarii români – spre deosebire de alți cetățeni, sunt supuși chiar în acest moment, unor grave interdicții de drepturi și libertăți fundamentale și constituționale, precum și unor la fel de grave discriminări privind obligațiile civice cu caracter general. Elemente nesesizate de guvernul în exercițiu, deși cele menționate anterior, aduc atingeri și mai grave, principiilor echității și egalității de tratament, de această dată la adresa militarilor români! 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai Partidului Social Democrat, vă informez în măsura în care nu cunoașteți, că pensia militară de stat nu a constituit niciodată un privilegiu pentru militari. Acest tip de pensie a reprezentat (pe lângă un regim special de salarizare a militarilor – care a dispărut complet din legislație) doar o simplă compensare legislativă, care să echilibreze într-o măsură rezonabilă, tratamentul complet nedemocrat și profund discriminatoriu, exercitat asupra militarilor români, comparativ  cu restul societății. Instituirea pensiei militare de stat, având 2 scopuri majore: 

-  compensarea celor 15 categorii de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, exercitate asupra militarilor români prin Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (aplicată ad-litteram și gradaților/soldaților profesioniști prin efectele Art. 25 din Legea nr. 384/2006). Secțiune anacronică existentă în legislația română dinainte de adoptarea actualei Constituții a României, conținând prevederi care încalcă în mod flagrant, drepturi și libertăți fundamentale, elementare! În timp ce toți ceilalți cetățeni români, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, neavând nici o interdicție și nici o restricționare a unui drept sau unei libertăți fundamentale și/sau constituționale. Privarea militarilor de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, aducând acestora extrem de „grave atingeri principiilor echității și egalității de tratament”, comparativ cu restul societății; 

-  compensarea constrângerii impuse pensionarilor militari, de a avea obligații militare și după pensionare, în situații de război/mobilizare/campanie. Precizez în acest sens, faptul că legislația internă  impune personalului militar deja pensionat, obligația de a efectua prin reactivare, serviciul militar în situații de război/mobilizare/campanie - bărbați și femei,  până la împlinirea vârstei de 63 ani (dintre toți pensionarii, militarii sunt singurii pensionari care au o astfel de obligație).  În timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sau identice - bărbați și femei, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, majoritatea cetățenilor neavând obligații pentru îndeplinirea nici unei forme a serviciului militar - în aceleași situații critice de război/mobilizare/campanie. Element care aduce din nou, „grave atingeri principiilor echității și egalității de tratament”, la adresa militarilor pensionați. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai Partidului Social Democrat, vă mai informez  asupra faptului, că prevederile Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare nu reprezintă nicidecum atribuții de serviciu, nici ale serviciului militar, nici ale altui serviciu. Prevederile menționate fiind exact ceea ce exprimă titulatura "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți". Interdicții și restricționări de drepturi și libertăți fundamentale care pot fi aplicate la fel de bine oricărei alte grupări profesionale, sociale, etnice, politice, culturale, religioase ș.a.m.d., inclusiv membrilor formațiunilor politice, membrilor guvernului sau membrilor Parlamentului României. În condițiile în care Constituția României nu permite interdicții de drepturi și libertăți – nici unui cetățean, cu atât mai puțin militarilor români. Constituția României permite doar posibilitatea ca în situații excepționale, să   fie restricționate anumite drepturi și libertăți – nicidecum să fie interzise total, cu condiția bine definită ca restricționarea unor drepturi și libertăți să fie exercitată pe termen limitat - nicidecum permanent, și în mod nediscriminatoriu, respectiv, ori asupra tuturor cetățenilor, ori asupra nici unui cetățean. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai Partidului Social Democrat, în corelare cu cele menționate anterior, ce credibilitate considerați că mai poate fi acordată unui guvern sau Partidului Social Democrat, care acuză că pensiile militare aduc grave atingeri ale principiilor echității și egalității de tratament”? Când tocmai  am reliefat existența a 15 categorii de  interdicții și drepturi fundamentale exercitate asupra militarilor români și pe care guvernul și Partidul Social Democrat le ignoră. Ce echitate și egalitate de tratament promovează, de exemplu, doamna ministrul actual al muncii – membru al PSD, care a blamat în mod public, existența pensiilor militare de stat? Dar nu și faptul că domnia sa, la vârsta de numai 43 ani, nu are nici o atributie în situații de situații de război/mobilizare/campanie? Spre deosebire de o femeie-militar pensionată și și care este obligată până la împlinirea vârstei de 63 ani, să o apere pe doamna ministru al muncii. Ministru al muncii care după ce că are privilegiul a nu avea obligații militare în situații de război/mobilizare/campanie, i-a desființat femeii-militar, în semn de recunoștință, și dreptul la pensie militară! Acesta este doar un exemplu la care ar trebui să reflecteze, orice membru al PSD – bărbat sau femeie, cu vârsta până la 63 ani și fără nici o obligație militară în situații de război/mobilizare/campanie. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai Partidului Social Democrat, în condițiile în care O.U.G. nr. 59/2017 a desființat la modul faptic pensiile militare de stat (neactualizarea pensiilor militarilor pensionați în funcție de majorările soldelor/salariilor, desființează în fapt, principiul fundamental al  existenței pensiilor militare),  a dispărut din România și ultima compensare a celor 15 categorii de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, exercitate asupra militarilor români prin Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. În atare circumstanțe, ținând cont de faptul că partidul din care faceți parte, susține că nu agreează „gravele atingeri adus principiilor echității și egalității de tratament”, solicit grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat, să își dovedească susținerile și să efectueze demersurile legislative necesare (în mod independent sau prin cooperare instituțională cu guvernul în exercițiu), pentru abrogarea în regim de urgență, respectiv în maxim 30 zile: 

-  a întregii  Secțiuni 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare - intitulată "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți; 
-  a prevederilor Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată, prin care cadrelor militare pensionate cu vârsta până la 63 ani (bărbați și femei), le sunt impuse în mod discriminatoriu în raport cu alți cetățeni, obligații  militare în situații de război/mobilizare/campanie. 

Toate prevederile menționate aducând atingere nu doar principiilor echității și egalității de tratament, ci și drepturilor și libertăților fundamentale. 

Menționez că cerințele respective, au fost aduse și la cunoștința președintelui formațiunii politice din care faceți parte. Consider că termenul de 30 zile este un termen suficient de rezonabil, în condițiile în care membrii din Parlament ai Partidului Social Democrat, au demonstrat o rapiditate extremă de mobilizare - prin convocarea din vacanță parlamentară, în vederea asigurării cadrului formal care să permită guvernului în exercițiu, să adopte O.U.G. nr. 59/2017. 

 În ceea ce privește implicarea mea de ordin civic, atrag atenția grupurilor parlamentare ale PSD,  ia în considerare cu toată responsabilitatea, următoarele 2 aspecte: 

-  prevederile Art. 118 (1) din Constituția României. În virtutea cărora armata (care nu include doar o componentă activă, ci  și componenta militarilor în rezervă) este singura autoritate subordonată exclusiv voinţei poporului și care are obligația să garanteze respectarea democrației constituționale. Constituția României neabilitând nici o instituție sau autoritate din statul român și nici o formațiune politică, să interzică militarilor români, prin acte normative interne, exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale sau instituirea unui tratament discriminatoriu, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general;

-  propria ilegitimitate a membrilor PSD prezenți in  Parlamentul României și în alte funcții de demnitate publică. Ilegitimitate survenită pe fondul în care toate alegerile  din ultimii 22 ani, au fost complet nedemocrate. Caracterul nedemocrat este cauzat de faptul că diverse formațiuni politice au restricționat poporului român, prin lege internă, dreptul fundamental și constituțional de a alege orice cetățean în care are încredere că îi reprezintă interesele. Cetățeni care ar putea fi la fel de bine, inclusiv membri activi ai armatei. Un drept interzis poporului român, urmare a efectelor Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și care prin prevederea neconstituțională ce interzice militarilor activi să candideze pentru a fi aleși în funcții de demnitate publică,  limitează în fapt, în mod direct, voința democratică a întregului popor român. Popor care a devenit astfel constrâns, să își aleagă reprezentanții în care are încredere, dintr-o arie de cetățeni restrânsă în mod artificial, urmare a unor legi interne cu caracter subversiv la adresa democrației autentice.

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai Partidului Social Democrat, probabil că nu este relevant pentru dumneavoastră, însă prin prezenta sesizare, îmi exprim și un altfel de protest. Menționez în acest sens, faptul că resimt o anume stare de încălcare a demnității nu doar de militar, ci și de cetățean al României. În condițiile în care, în ultima perioadă de timp, situația militarilor români,  a ajuns să fie intens mediatizată, compătimită, exploatată propagandistic și ridiculizată, inclusiv de publicațiile și site-urile rusești și/sau pro-ruse, cum ar fi Sputnik. Elemente declanșate de către guvernul în exercițiu de la București – sprijinit de Partidul Social Democrat, din ignoranță sau cu premeditare, exact înainte de derularea unor exerciții rusești de mare anvergură, la granițele de est ale NATO.

Precizez că în situația nesoluționării pozitive a sesizării mele, voi acționa atât individual, precum și în cooperare cu alți cetățeni, atât în interiorul, cât și în exteriorul României, pentru denunțarea și combaterea prin orice metodă, a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale – interzise și/sau restricționate militarilor români, prin voința  unilaterală a unor formațiuni politice care promovează atitudini și doctrine deviante de la democrația autentică. 

În măsura în care Partidul Social Democrat este interesat de respectarea principiilor democrației autentice, anexez sub formă sintetizată, prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și acele prevederi care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.Nume, prenume:                                                                                            Data:        
  ANEXĂ

Nume, prenume:                                                                                                  Data:


Difuzat: C.C.O.M. "R-26500 Elita"

joi, 24 august 2017

Sesizarea-notificare nr. 4: Către președintele României, comandant al Forțelor Armate și președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării

- Adresa oficială de e-mail a președintelui României: http://www.presidency.ro/ro/presedinte/scrie-i-presedintelui sau procetatean@presidency.ro (prima adresa de e-mail nu permite inscrisurile cu caractere diacritice si nici atasarea de documente; o metoda adecvata poate fi si atentionarea presedintelui printr-un mesaj scurt inserat in prima adresa e e-mail, asupra faptului ca sesizarea completa i-a fost transmisa la adresa procetatean@presidency.ro sau la adresa  csat@presidency.ro);
- Adresa oficială de e-mail a C.S.A.Ț.csat@presidency.ro
- Contul de Facebook al președintelui României: https://www.facebook.com/klausiohannis/?fref=ts
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
COMANDANT AL FORȚELOR ARMATE
și
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ȚĂRII


Subsemnatul ……..……………………….………..………….., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………….., CNP ……………………………………, ofițer în rezervă în evidența Ministerului Apărării Naționale, având obligații  militare și după pensionare în situații de război, mobilizare și/sau campanie (până la împlinirea vârstei de 63 ani)înaintez următoarea:S E S I Z A R E - N O T I F I C A R EDomnule președinte,  precizez de la bun început că solicit să dispuneți analizarea și soluționarea sesizării mele, având în vedere tripla dumneavoastră calitate, respectiv de președintelui al României, de comandant al Forțelor Armate și de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. V-aș ruga, de asemenea, ca în cadrul analizei dumneavoastră, să aveți în vedere și încadrarea din punct de vedere democratic, a doctrinelor politice care au permis de-a lungul istoriei,  interdicții de  drepturi și libertăți fundamentale sau exerciții de discriminare privind obligațiile civice, pentru o categorie sau alta de cetățeni. Astfel de doctrine politice fiind promovate actualmente în România, din plin, de diverse formațiuni politice, atât din arcul guvenamental, cât și din opoziție Nu în ultimă instanță, insist să apreciați în mod rațional, impactul măsurilor adoptate îndreptate contra armatei române, de către guvernul în exercițiu al României. În condițiile în care, în ultima perioadă de timp, situația militarilor români,  a ajuns să fie intens mediatizată, compătimită, exploatată și ridiculizată, inclusiv de publicațiile și site-urile rusești și/sau pro-ruse, cum ar fi Sputnik. Elemente declanșate de către guvernul în exercițiu de la București, din ignoranță sau cu premeditare, exact înainte de derularea unor exerciții rusești de mare anvergură, la granițele de est ale NATO.
CONȚINUTAvând în vedere faptul că la acest moment, legislația internă românească – în speță Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (aplicată ad-litteram și gradaților/soldaților profesioniști prin efectele Art. 25 din Legea nr. 384/2006), încalcă în mod extrem de grav, drepturile și libertățile fundamentale și constituționale ale militarilor români (cadre militare și soldați/gradați profesioniști), atât pe timpul perioadei de activitate, cât și pe timpul perioadelor de reactivare a personalului militar deja pensionat (în situații de război/mobilizare/campanie),În contextul în care  legislația internă românească cuprinde discriminări inadmisbile între cetățeni, privind obligațiile militare - discriminări reflectate prin impunerea către personalul militar deja pensionat, a obligației de a efectua prin reactivare, serviciul militar în situații de război/mobilizare/campanie - bărbați și femei,  până la împlinirea vârstei de 63 ani.  În timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sau identice - bărbați și femei, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, majoritatea cetățenilor neavând obligații pentru îndeplinirea nici unei forme a serviciului militar - în aceleași situații de război/mobilizare/campanie,

Pe fondul în care încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările mai sus menționate, nu sunt compensate prin actuala legislație internă românească, cu absolut nimic rezonabil. Cu mențiunea că în trecut, a existat o compensare legislativă cu rol de echilibru, concretizată printr-o lege specială de salarizare și printr-un regim special de pensionare pentru militarii români. În prezent, nemaiexistând compensare prin lege specială de salarizare. În ceea ce privește compensarea printr-un regim special de pensionare,  aceasta a fost viciată profund prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, și în mod atât de radical prin efectele O.U.G. nr. 59/2017 (adoptată de către guvernul în exercițiu), încât din pensiile militare stabilite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, nu a mai rămas decât titulatura. Pe lângă alte situații cum ar fi legiferarea instituirii de întârzieri care totalizează 8-10 luni, în achitarea la zi a pensiilor recalculate către militari, prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat  pe anul 2017.

Urmare a celor menționate, vă solicit să interveniți cu fermitate, în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale în egală măsură pentru toți cetățenii români – inclusiv pentru militarii români, precum și în ceea ce privește eliminarea discriminărilor din legislație care vizează impunerea unor obligații militare, personalului militar deja pensionat.  Precizez că în sensul celor menționate anterior, este necesară abrogarea din legislația actuală, în regim de urgență:

-          a prevederilor Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată, prin care cadrelor militare pensionate cu vârsta până la 63 ani (bărbați și femei), le sunt impuse în mod discriminatoriu în raport cu alți cetățeni, obligații  militare în situații de război/mobilizare/campanie. (Notă: Rog să luați act  de faptul, că în privința obligațiilor militare în situații de război/mobilizare/campanie, întreaga  legislație românească are un caracter haotic și profund discriminatoriu. Astfel, Constituția României prevede stagiu militar obligatoriu în situații de război/mobilizare/campanie, pentru toți cetățenii cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani. Cu toate acestea, prin  lege internă, femeile cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani, sunt privilegiate, fiind scutite de la efectuarea  stagiului militar, în situații de război/mobilizare/campanie. În schimb, tot prin lege internă, femeile-militar pensionate, au obligația de a efectua serviciul militar și după pensionare, până la împlinirea vârstei de 63 ani. Un alt aspect de discriminare evidentă este acela prin care un pensionar militar – bărbat sau femeie, are obligații militare și după pensionare - până la împlinirea vârstei de 63 ani; în schimb, cetățeni cu vârste mult mai tinere de 63 ani, respectiv  bărbații cu vârste cuprinse între 35-63 ani ani și care nu au efectuat stagiul militar până la vârsta de 35 ani, precum și toți cetățenii-femei indiferent de vârstă  și care nu figurează ca soldați/gradați sau cadre militare în rezervă, au privilegiul de a nu mai avea nici o obligație militară. Aspectele menționate sunt cu atât mai relevante, cu cât realitățile cotidiane demonstrează că diversele curente de opinie, doctrinare sau mediatice, îndreptate contra pensiilor militare de stat, provin în mare parte, de la cetățeni care au privilegiul de a nu avea nici o obligație militară în situații de război/mobilizare/campanie).
Vă informez  asupra faptului, că prevederile Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare - prevederi anacronice și care datează dinainte de adoptarea actualei Constituții a României, nu reprezintă nicidecum atribuții de serviciu, nici ale serviciului militar, nici ale altui serviciu. Prevederile menționate fiind exact ceea ce exprimă titulatura "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți" și care pot fi aplicate la fel de bine oricărei alte grupări profesionale, sociale, etnice, politice, culturale, religioase ș.a.m.d., inclusiv membrilor formațiunilor politice sau instituției prezidențiale. În condițiile în care Constituția României nu permite interdicții de drepturi și libertăți – nici unui cetățean, cu atât mai puțin militarilor români. Constituția României permite doar posibilitatea ca în situații excepționale, să   fie restricționate anumite drepturi și libertăți – nicidecum să fie interzise total, cu condiția bine definită ca restricționarea unor drepturi și libertăți să fie exercitată pe termen limitat - nicidecum permanent, și în mod nediscriminatoriu, respectiv, ori asupra tuturor cetățenilor, ori asupra nici unui cetățean.

Vă sugerez, ca în calitatea dumneavoastră de comandant al Forțelor Armate, să luați în considerare cu toată responsabilitatea, prevederile Art. 118 (1) din Constituția României. În virtutea cărora armata (care nu include doar o componentă activă, ci  și componenta militarilor în rezervă) este singura autoritate subordonată exclusiv voinţei poporului și care are obligația să garanteze (inclusiv) respectarea democrației constituționale. Constituția României neabilitând nici o instituție sau autoritate din statul român și nici o formațiune politică, să interzică militarilor români, prin acte normative interne, exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale sau instituirea unui tratament discriminatoriu, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general.

Vă aduc la cunoștință, în prim plan, și un aspect pe care v-aș ruga să nu încercați să îl ignorați și care este situația de ilegimitate democratică a tuturor instituțiilor/autorităților actuale ale statului român, survenită pe fondul în care aceste instituții/autorități reprezintă rezultatul unor alegeri nedemocrate. Este mult prea evident faptul că alegerile  din ultimii 22 ani, au fost nedemocrate, în condițiile în care diverse formațiuni politice au restricționat poporului român,  prin lege internă, dreptul fundamental și constituțional de a alege orice cetățean în care are încredere că îi reprezintă interesele, cetățeni care ar putea fi la fel de bine, inclusiv membri activi ai armatei. Un drept interzis poporului român, urmare a efectelor Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și care prin prevederea neconstituțională ce interzice militarilor activi să candideze pentru a fi aleși în funcții de demnitate publică,  limitează în fapt, în mod direct, voința democratică a întregului popor român. Popor român care a devenit astfel constrâns, să își aleagă reprezentanții în care are încredere, dintr-o arie de cetățeni restrânsă în mod artificial, urmare a unor legi interne cu caracter subversiv la adresa democrației.

Vă aduc în atenție și faptul că desființarea efectivă a pensiilor militare de către Guvernul României (acesta fiind efectul real al  O.U.G. nr. 59/2017), a determinat promovarea în România, a unei doctrine politice deosebit de periculoase din punct de vedere democratic. Periculozitatea fiind aceea că actuala coaliție politică, încearcă să promoveze o falsă egalitate în drepturi  între cetățeni, respectiv doar în părți secvențiale. Cu mențiunea că astfel de curente doctrinare se regăsesc din plin și în cadrul unor formațiuni politice din opoziție. Or, promovarea egalității în drepturi doar în părți secvențiale, constituie un mutant al democrației autentice, care devine astfel înlocuită, printr-o pseudo-democrație. Demonstrez acest element, prin referințe directe la pretextul uzitat de guvernul în exercițiu, în motivația O.U.G. nr. 59/2017, conform căruia este necesar a fi afectate/desființate pensiile militare, întrucât acestea ar constitui „grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament”. Falsitatea pretextului fiind aceea că guvernul, aplică militarilor români principiile echității și egalității de tratament, în mod discreționar – respectiv doar la pensii, dar nu și în privința respectării drepturilor fundamentale și constituționale. Element care este inadmisibil într-o democrație autentică, unde nu există echitate și egalitate de tratament, aplicată doar „pe părți”, ci totală.

Domnule președinte, vă solicit, ca în tripla dumneavoastră calitate, respectiv de respectiv de președintelui al României, de comandant al Forțelor Armate și de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să luați notă asupra faptului că prezenta sesizare-notificare, reliefează o situație excepțională, care denunță nu doar  producerea unor grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament, ci și existența unor extrem de grave încălcări ale drepturilor și libertăți fundamentale și constituționale ale militarilor români. Elemente care se derulează în acest moment, sub autoritatea și responsabilitatea Președinției României, cât și în calitatea dumneavoastră de comandant al Forțelor Armate.

Precizez faptul că am înaintat atât Guvernului României, cât și președinților celor două camere ale Parlamentului României, sesizări cu aceleași cerințe precum în prezenta.

Menționez că în situația în care în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință de către dumneavoastră, cerințele cuprinse în cursul acesteia nu vor fi reglementate        printr-un act normativ, adoptat de instituțiile/autoritățile statului care au această responsabilitate, nu îmi mai rămâne decât să constat evidența. Respectiv faptul ca statul român,  tolerează și încurajează prin toate instituțiile și autoritățile sale, cu rea intenție, încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările între cetățeni privind obligațiile civice cu caracter general.

Precizez că în situația nesoluționării pozitive a sesizării mele, voi acționa atât individual, precum și în cooperare cu alți cetățeni, atât în interiorul, cât și în exteriorul României, pentru denunțarea și combaterea prin orice metodă, a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale – interzise și/sau restricționate militarilor români de către autoritățile și instituțiile statului român, precum și pentru eliminarea oricărei discriminări între cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general. Respectiv pentru implementarea și în România, a unei democrații autentice.

Anexez ca atașament, în formă sintetizată, prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și acele prevederi care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.


Nume, prenume:                                                                       Data:             
  
ANEXĂNume, prenume:                                                                                    Data: