luni, 31 iulie 2017

News Alert! Conținutul proiectului ordonanței de urgență inițiat de guvern, desființează efectiv pensiile militare de stat, iar cuantumurile pensiilor militarilor aflate în plată, devin "înghețate" pe viață!

Conținutul integral al proiectului ordonanței de urgență, poate fi studiat aici! Exista mai multe surse care prezinta proiectul, printre care si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor - care precizează în clar că este proiect oficial inițiat de guvern si transmis de Ministerul Justiției, spre consultare, sindicatelor din Sistemul Penitenciare (la proprietatile documentului descarcat de aici, figureaza ca autor este Geta Juganaru care este director la Ministerul Muncii, prin urmare documentul este autentic).  

Proiectul de ordonanță care face zob pensiile militarile de stat


În ceea ce îi privește pe militari, cea mai grea lovitură este aceea că odată pensionați, pensiile militarilor devenind  "înghețate pe viață"! Fascistoizii inițiatori ai proiectului eliminând nu doar posibilitatea de indexare a pensiilor militarilor concomitent cu creșterea salariului mediu brut, ci și actualizarea pensiilor militare în funcție de majorările soldelor militarilor în activitate! Ultimul element însemnând de fapt, desființarea pensiilor militare de stat! Atenție! Inflația a fost negativă anul trecut, prin urmare nu au existat în România indexări de pensii urmare a ratei inflației - și aceasta va fi trendul și în anii următori, indexările operate atât la civili, cât și și la militari, fiind urmarea exclusivă a creșterii salariului mediu brut pe economie! Numai că fascistoizii au eliminat pentru militari, acest al 2-lea element de indexare!

ART. VII Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 556 din 27 iulie 2015

ART. 28 se modifică și va avea următorul cuprins: “(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz /salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c).

După cum observăm, proiectul ordonanței de urgență legifereaza (in afara de faptul ca media celor 6 luni se extinde de la 6 la 12), faptul ca baza de calcul se diminueaza dramatic. Dispare orice spor, inclusiv cele de specialist de clasa sau de radiatii, precum si solda de merit.

Alin. (3) se abrogă și următoarele alineate se renumerotează:

"(3) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară, la alegere, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune. 

(5) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării. 

(6) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată. 

(7) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaş, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unei pensii, este media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş. 

(8) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 12 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate ai titularului/susţinătorului în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special. 

Alineatul (1) și alin.(2) al art. 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 29 - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: 

a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28

b) se abrogă 

(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime.

După cum observăm cu stupoare, proiectul ordonanței de urgență legifereaza că la baza de calcul de 65%, nu se mai adaugă 1% pt. fiecare an ce depășește 25 ani de vechime cumulată. Lovitura asupra algoritmului de calcul fiind mai mult decat devastatoare. Pe de alta parte, este demontata minciuna cum ca ordonanta ar avea drept scop mentinerea militarilor in sistem. Este minciuna sfruntată din moment ce ori cu 25 ani vechime cumulata, ori cu 45 ani vechime cumulata, pensia tot 65% din baza de calcul este.

Art. 29 (1) în original: Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: 
a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28; 
b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28
(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare ar care lipseşte din această vechime. 

 ART. 30 se abrogă.

 "Art. 30  în original. Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28."

ART. 59 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art.59 alin. (1) - Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.” Alineatele (2), (3), (4), (5), (6), (7) se abrogă.

După cum bine observăm, prin proiectul ordonanței de urgență, fascistoizii au eliminat complet posibilitatea de indexare și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Inflatia fiind negativa de anul trecut (- 0,5%) - caz în care pensiile nu se mai pot indexa cu vreo rată a inflatiei, rezulta ca pe viitor tot acesta va fi trendul. In absenta indexarii in functie si de cresterea salariului mediu brut (la fel ca la pensiile din sistemul public), pensiile militarilor urmeaza sa fie practic "înghețate pe viață" și să isi piarda puterea de cumparare gradual, an de an, urmând a intra sub nivelul pensiilor contributive care vor continua să fie indexate an de an cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu!

Art. 59 in original: „(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat". 


ART. 60 se abrogă.

După cum observăm cu stupoare, dar si cu iritare, prin proiectul ordonanței de urgență, fascistoizii au eliminat complet posibilitatea de actualizare a pensiilor militare de stat, in functie de majorarile soldele militarilor in activitate. Lucru care înseamnă de fapt, redesființarea pensiilor militare de stat! Cu consecințele aceluiași stigmat al "înghețării pe viață" a cuantumurilor pensiilor aflate actualmente în plată!

Art. 60 in original: „(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie (...)".
 
 ***
La asta ne-a adus toleranța noastră excesivă de a nu impune fasciștoizilor, acordarea de drepturi și libertăți fundamentale și constitutionale egale și pentru militari, la fel ca pentru cetățenii civili! Dar o facem de acum încolo - fenomen la care nu se poate opune nimeni, devenind o luptă pentru drepturi și libertăți fundamentale! Iar dacă fascistoizii politici tot adulează egalitarismul - dar musai numai pe părți, atunci nu cedăm până nu le facem și noi fascistoizilor - bărbați și femei, obligații militare egale în situații de mobilizare/război/campanie, așa cum au și pensionarii militari cu vârsta până la 63 ani - bărbați și femei!

Vă mai reducem aminte pentru conformitate faptul că actuala putere politică provine în urma unor alegeri electorale ilegitime din punct de vedere democratic. Ilegitime urmare a faptului că alegerile au fost organizate pe fondul interzicerii în prealabil, a dreptului fundamental și constituțional ca și militarii în activitate să aibă dreptul să candideze și să fie aleși în funcții de demnitate publică. Element care incalca regulile elementare ale democratiei si care nu a fost solicitat niciodata de poporul român, fiind stabilit cu forta prin legi interne. Urmarea fiind cea care care se vede!

Dacă proiectul va fi adoptat în această formă, vor urma în mod inerent, mișcări nemaintâlnite în România din anul 1989. De această dată nu pentru pensii, ci pentru egalitate până la capăt, concretizată în ridicarea tuturor interdicțiilor de drepturi fundamentale și constituționale impuse militarilor români, precum și pentru uniformizarea/egalizarea obligațiilor cetățenești în situații de mobilizare/război/campanie (după modelul legislativ impus pensionarilor militari - cu atributii la mobilizare/razboi/cmpanie până la vârsta de 63 ani (bărbați și femei) sau prin eliminarea oricăror obligații militare impuse pensionarilor militari).

 

C.C.O.M. "R-26500 Elita" 

duminică, 30 iulie 2017

Atenționare! Către: Guvernul României, liderii formațiunilor politice P.S.D. și ALDE. "Afectarea drepturilor de pensie stabilite militarilor, neinsoțită "la pachet" de abrogarea imediată din legislație a tuturor interdicțiilor și limitărilor de drepturi și libertăți constituționale și fundamentale impuse militarilor români, precum și de eliminarea discriminărilor dintre cetățeni privind obligațiile la mobilizare/razboi/campanie, este politică de apartheid!"

ATENȚIONARE!

Către:  

Guvernul României, liderii formațiunilor politice P.S.D. și ALDE

Pe fondul în care mass media a  dezvăluit iminența unui atac legislativ suburban ce urmează a fi declanșat de actuala coaliție politică majortară, asupra drepturilor de pensie stabilite militarilor români (surse diverse, de exemplu: aici sau aici),

Având în vedere faptul că drepturile și libertățile fundamentale și constituționale sunt grav încălcate militarilor români pe timpul perioadei de activitate și de reactivare a personalului militar pensionat (în situații de război/mobilizare/campanie), prin existența în legislația internă a discriminatoriei și profund nedemocratei Secțiuni a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

Ținând cont de faptul că legislația internă românească cuprinde grave discriminări între cetățeni privind obligațiile militare, reflectate prin prezența în legislație a obligativității impuse personalul militar pensionat - bărbați și femei, de a fi reactivat până la varsta de 63 ani, în timp ce alți cetățeni - femeile indiferent de vârstă și bărbații cu vârsta mai mare de 35 ani, beneficiază de privilegii speciale - neavând nici macar obligația îndeplinirii serviciului militar în caz de în caz de război/mobilizare/campanie,

În contextul în care dreptul la pensie militară de stat și care reprezintă singura compensare relativă pentru gravele încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale impuse militarilor români pe timpul perioadei de activitate și/sau de reactivare, este lezat în mod continuu începând cu anul 2011 (desființarea completă a pensiilor militare între anii 2011-2016, înlocuirea pensiilor militare desființate între anii 2011-2016 cu pensii în sistemul public și cărora li s-au stabilit cuantumuri diminuate în cazul a zeci de mii de militari,  diminuarea din nou cu cca. 30% a cuantumurilor pensiilor militare ce au fost stabilite inițial personalului militar în urma adoptării Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat - urmare a efectelor Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, tergiversarea achitării în timp real a drepturile de pensie cuvenite prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 privind bugetul de stat pe anul 2017 care a instituit restante de 8-10 luni în achitarea în volum complet a pensiilor recalculate ale militarilor), precum și pentru gravele discriminări impuse personalului militar pensionat privind obligațiile militare în caz de război/mobilizare/campanie, în timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sunt privilegiați, neavând nici măcar obligația efectuării stagiului militar în situația unei agresiuni îndreptate contra României,

În condițiile în care în ultima perioadă de timp, dreptul la pensie militară de stat a redevenit la fel ca în anii 2010-2012, ținta predilectă a unor atacuri dirijate provenind dinspre spectrul politic, mediatic sau civic, lansate de persoane și entități diverse (inclusiv din sfera politicii guvernamentale) și care aduc ca prim argument faptul că pensia militară de stat ar reprezenta un privilegiu acordat militarilor, în raport cu drepturile de pensii stabilite altor cetățeni. Fără însă ca în contrapondere, opinanții sau decidenții politici care acționează contra pensiilor militare de stat să sesizeze și realitatea elementară conform căreia acelorași militari le sunt încălcate în mod grosolan diverse drepturi și libertăți fundamentale și constituționale pe timpul perioadei de activitate și de reactivare, la care se adaugă și profunda discriminare conform căreia dintre toți pensionarii români - militarii sunt singurii cetățeni care au obligații militare  în caz de  mobilizare/razboi/campanie, 

Ordinul Militar "R-26500 Elita", grupare informală care acționează pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale, în egală măsură și pentru militarii români, la fel precum pentru toți ceilalți cetățeni români, precum și pentru eliminarea oricărei discriminări între cetățeni în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de mobilizare/razboi/campanie:

Atenționează Guvernul României, precum și pe liderii formațiunilor politice P.S.D. și ALDE, asupra faptului că orice inițiativă/măsură legislativă  destinată a afecta drepturile de pensie stabilite stabilite militarilor români, în condițiile menținerii în continuare în legislația română a  încălcărilor de drepturi și libertățile fundamentale și constituționale impuse acelorași militari români pe timpul perioadei de activitate și/sau de reactivare, precum și în condițiile menținerii în legislație a discriminării impuse personalului militar - respectiv de a avea obligații militare și după pensionare, are drept consecință instituirea unui grav dezechilibru între drepturile și obligațiile cetățenilor. Evidența fiind instalarea în România a unui regim statal complet nedemocrat, în care cetățenii beneficiază în mod selectiv de drepturile, libertățile constituționale și fundamentale - militarii fiind profund prejudiciați și defavorizați, respectiv prin instituirea unui regim statal în care obligațiile civice cu caracter general - cum sunt obligațiile militare și după pensionare, sunt impuse tot in mod selectiv - respectiv numai personalului militar pensionat.

Ordinul Militar "R-26500 Elita" atenționează Guvernul României, precum și pe liderii formațiunilor politice P.S.D. și ALDE, asupra faptului ca în situația în care vor fi afectate din nou drepturile de pensie stabilite militarilor români, fără ca afectarea acestor drepturi de pensie să fie însoțite de abrogarea imediată din legislație a tuturor celor 10 cca. categorii de interdicții și limitări de drepturi și libertăți constituționale și fundamentale impuse militarilor români prin  Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum și de uniformizarea tot imediată a prevederilor legislative în scopul eliminării oricărei discriminări privind obligativitatea serviciului militar în situații de mobilizare/razboi/campanie (fără deosebiri de vârstă, categoria de pensie, apartenență profesională sau sexuală), vom proceda la măsuri de contracarare specifice luptei contra regimurilor politice care tolerează, incurajează și legifereaza nerespectarea drepturilor constituționale și fundamentale în egală măsură pentru toți cetățenii, precum și tratamentele discriminatorii impuse selectiv unor categorii de cetățeni..

Ordinul Militar "R-26500 Elita" atrage, de asemenea, atenția tuturor formațiunilor politice, precum și tuturor instituțiilor și autorităților statului cu drept de decizie, să devină conștiente înainte de a deveni extrem de târziu, asupra faptului că într-o societate autentic democrată, egalitatea în drepturi și libertăți între cetățeni, precum și în ceea ce privește obligațiile cu caracter civic general,  este totală, și nu secvențială - așa după cum este implementată în România, unde militarii români au căpătat un tratament identic cu cel al politicii opresive de apartheid, existente cândva pe meleagurile africane! 


C.C.O.M. "R-26500 Elita"

***

Redăm câteva din adresele oficial de e-mail ale destinatarilor cu responsabilități privind loviturile îndreptate contra armatei, precum si cu contracararea acestora (chiar daca la contracarare, majoritatea decidentilor isi eschiveaza responsabilitatea, bagand capul in nisip):

- Premierul României: pm@gov.ro 
- Guvernul Românieidrp@gov.ro
- Președintele C.S.A.Ț. și presedinte al României, respectiv comandant al Fortelor Armate: csat@presidency.ro, http://www.presidency.ro/ro/presedinte/scrie-i-presedintelui
- Ministrul Muncii (nu are publicata adresa oficiala de e-mail de la CD): https://www.facebook.com/liaolguta.vasilescu.1
- Ministerul Munciirelatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
- Președintele PSD (nu are publicata adresa oficiala de e-mail de la CD):  https://www.facebook.com/liviudragnea.ro/
- Seful S.M.G.: https://www.facebook.com/IonelNicolaeCiuca
- Presedintele ALDEcabinet.presedinte@senat.ro
- M.A.I.: petitii@mai.gov.ro 
- S.R.I. (serviciul este atat de secretos, incat pana ii gasim adresa de contact sa anuntam vreun posibil atentat, s-a terminat razboiul): relatii@sri.ro
- S.I.E.: serviciul nu are nici o gara in a furniza vreo adresa de e-mail de contact, cine are chef sa contacteze serviciul, poate insista aici https://www.sie.ro/sesizari.aspx
- Ministerul Justitieicabinet.ministru@just.ro

luni, 10 iulie 2017

Se regăsește în soldele achitate în luna iulie, majorarea soldelor de funcție cu 15%? Dar actualizări ale pensiilor militarilor, există?

Acesta este ultimul material și care ține loc și de pauză tehnică (cu durata de cca. 3 săptămâni). Materialul are ca bază informațiile provenite sub formă de comentarii de la interlocutori, după cum urmează:

-  de la militarii activi, în privința existenței unor eventuale majorări salariale operate în această lună (informatii cat mai concrete - dacă, cum, cui, cine a fost exceptat, în ce procent se resimte majorarea etc.);

- de către personalul  în rezervă/retragere pensionat, în privința existenței existenței unor eventuale actualizări de pensii operate în această lună (informatii cat mai concrete - dacă, în ce procent se regăsește o eventuala majorare sau diminuare etc.).

Legat de majorările salariale, vă readucem aminte faptul că pe data de 30 iunie 2017, a intrat în vigoare Legea nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Lege conform căreia începând cu data de 30 iunie 2017, se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie pentru cadrele militare în activitate, pt. soldaţii şi gradaţii voluntari, precum si personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din instituţiile aflate în subordinea sa. Cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016. 

Legat de posibilele actualizări ale pensiilor militare, vă readucem aminte faptul că în baza Art. 60 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,  pensiile militare se actualizeaza ori de câte ori se majorează soldele/salariile de grad și/sau de funcție. 

Pe timpul pauzei tehnice, vor fi admise doar acele comentarii care prezintă informări concrete despre situațiile menționate.

Vă dorim tuturor, vacanță plăcută!

joi, 6 iulie 2017

Comunicat de presă al Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N., despre actualizarea pensiilor militare de stat ale personalului subordonat ministerului!

Comunicatul în original, datând de astăzi, 06.07.2017, poate fi studiat aici. Fiind redat la modul integral, mai jos. Atenție! Comunicatul prezentat de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., vizează așa cum este perfect normal, o informare despre actualizarea pensiilor, adresată strict  personalului din subordinea M.Ap.N. Precizarea este relevantă, în condițiile în care, prin tradiție, casele de pensii din subordinea altor ministere, nu se obosesc să prezintă informații personalului pensionat din subordinea acestora!

luni, 3 iulie 2017

Alo, Parlamentul! Militarii așteaptă corecția Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 prin care pensiile militare de stat au fost "faultate" cu 30%!

Reluăm tematica pensiilor militare, în condițiile în care majoritatea interlocutorilor dovedesc că sunt interesați exclusiv de acest subiect. Vă readucem aminte situația în care ne aflăm:

1] De diminuare cu cca. 30% a cuantumurilor pensiilor militarilor prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, față de cuantumurile cuvenite a fi fost stabilite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Ordonanța care a diminuat cuantumurile pensiilor militare de stat, a fost emisă în decembrie 2015 de către guvernul Ciolos. La acest moment, O.U.G. nr. 57/2015 așteaptă în Parlamentul României să fie aprobată prin lege, care poate aduce modificări sau nu, Art. 40. Traseul legislativ poate fi urmărit aici. Din analiza traseului legislativ al PL-x nr. 82/2016, rezultă că Senatul a modificat în sens pozitiv Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, dar în niciun caz nu a readus algoritmul de calcul conform prevederilor initiale ale  Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. În sfârșit, Parlamentul nu poate adopta legea de aprobare a O.U.G. nr. 57/2015, urmare a faptului că lipsește avizul ... guvernului actual. Aviz care se împiedică exact de prevederile Art. 40 din ordonanță, în sensul că guvernul nu pare deloc dispus să scoată sumele necesare pt. revenirea la modul inițial de calcul al pensiilor militare, așa cum a fost stabilit de Legea nr. 223/2015.

2]. A intrat în vigoare Legea nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Lege conform căreia începând cu data de 30 iunie 2017, se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie pentru cadrele militare în activitate, pt. soldaţii şi gradaţii voluntari, precum si personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din instituţiile aflate în subordinea sa. Cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016.

Pe acest fond, așteptările militarilor în rezervă/retragere sunt să le fie actualizate pensiile în plată. În această lună, prin aplicarea prevederilor Art. 60 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și care prevede, pe scurt, că pensiile militare se actualizeaza ori de câte ori se majorează soldele/salariile de grad și/sau de funcție. Ministerele din domeniul apărării nu au comunicat nimic în privința vreunei actualizări a pensiilor militare, ceea ce genereză suspiciuni în rândul personalului în rezerva/retragere.

3]. Începând cu data de 1 iulie, a intrat în vigoare Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Care ar urma să majoreze soldele/salariile la personalul militar, în etape, între anii 2018-2022. Element care ar trebui să atragă după sine în mod automat și alte actualizări ale pensiilor militare, în viitor.

4]. Readucem în prim plan și existența unei mari sincope, în procesul de recalculare a pensiilor militare.  Există zeci de mii de pensii majorate prin recalculare, cu efecte începând cu data de 01.01.2016. Pentru militarii in rezerva/retragere care au avut norocul să le fie recalculate pensiile înainte de data de 20.02.2017, acestea și-au primit restanțele cuvenite pt. perioada 01.01.2016 - luna emiterii deciziei de recalculare, în aceeași luna cu emiterea deciziei de recalculare. În schimb, ceilalți militari care au primit sau care vor primi decizii de recalculare după data de 20.02.2017, nu au primit/nu își vor primi  restanțele cuvenite pt. perioada 01.01.2016 - luna emiterii deciziei de recalculare, decât numai în trimestrul IV al anului curent. Urmare a prevederilor Art. 67 din Legea Nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, lege care a oficializat astfel instituirea de restanțe în achitarea la zi a drepturilor de pensie cuvenite personalului militar.


ALTE DATE 

Procesul de recalculare a pensiilor in M.Ap.N. este aproape de finalizare. Celelalte 6 alte ministere/similare nu se obosesc sa transmita astfel de statistici. Pe de alta parte, pe piata au fost lansate diverse zvonuri privind nr. de pensii diminuate sau majorate prin recalculare. Pentru conformitate, va informam ca nu exista statistici oficiale date publicitatii in privinta nr. de pensii majorate sau diminuate prin recalculare. 

Situația recalculării pensiilor la M.Ap.N. Celelalte ministere/similare nu se obosesc cu astfel de statistici

duminică, 2 iulie 2017

Salvare-evacuare pe timp de noapte, pe elicoptere! În lumea civilizată!

Asta pentru ca tot au aparut diverși mari specaliști, care afirmă că așa ceva nu există și nu se poate! Specialiști printre care și jurnalistul Radu Tudor, convins că era imposibila interventia vreunui elicopter. In videoclipul din materialul anterior, se observă clar și faptul că intervenția a fost efectuată fix în teren montan.


Intervenție pentru salvare-evacuare pe timp de noapte, pe elicoptere!