sâmbătă, 31 mai 2014

Cum si-au dat D.P.R.P.A.J. si C.P.S. din M.Ap.N. singure cu stangul in dreptul!


Este urmare a cererii prin executor judecatoresc de a pune in executare hotararea definitiva din stanga materialului (4 file), respectiv de a mentine in plata pensia de serviciu. Precizare: executorul a notificat separat M.Ap.N. si C.P.S. - intrucat dupa cum se observa in hotarare, cele 2 institutii au personalitate juridica diferita. Redau integral hotararea, intrucat este important ce urmeaza. Desi nu aveau nicio obligatie sa raspunda la notificari, in mod surprinzator la cea catre M.Ap.N. a raspuns Directia pt. Relatia cu Parlamentul si Asistenta Juridica, iar la cea catre C.P.S. a raspuns C.P.S. In proportie de 90% raspunsurile sunt identice. Si contin aceeasi gafa. Care este monumentala. Sau care poate (putin probabil - dar este) a fost introdusa special sa ne pice fisa la ceea ce avem de facut! Cele 2 institutii afirma ca nu executa hotararea definitiva aducand ca argument Decizia nr. 215/2012 si Decizia nr. 1601/2010 a C.C.R. care stipuleaza ca autoritatea de lucru judecat a unei hotarari definitive se mentine cat timp subzista temeiul legal care a stat la baza pronuntarii hotararii. Cele 2 institutii redau sub forma de extras: "De altfel, Curtea constată că astfel de hotărâri judecătoreşti se bucură de autoritatea de lucru judecat şi determină obligarea autorităţilor publice la plata drepturilor de pensie astfel cum au fost constatate de către instanţele de judecată, însă această obligaţie subzistă atâta timp cât este în vigoare şi temeiul legal în baza căruia au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile. În acest sens Curtea s-a mai pronunţat, prin Decizia nr. 1.601 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011, statuând că autoritatea de lucru judecat de care se bucură o hotărâre judecătorească este una absolută pe toată durata de aplicare a prevederii legale care a stat la baza pronunţării hotărârii". Pana aici este clar.  


Numai ca, cele 2 institutii sugereaza  faptul ca temeiul legal care ar fi stat la baza pronuntarii acestuia ar fi Legea nr. 164/2001 si care fiind abrogata, nu mai subzista nici temeiul legal al pronuntarii hotararii definitive - aceasta fiind practic nula. Stimati colegi! Temeiul legal al mentinerii in plata a pensiilor de serviciu, nu este nicidecum Legea nr. 164/2001 asa cum insinueaza cele 2 institutii. Mentinerea in plata a pensiilor de serviciu este doar o impunere judecatoreasca survenita urmare a nelegalitatii penale a M.Ap.N. care ne-a emis decizii de pensii in baza Legii nr. 119/2010 aplicate la acel moment cu H.G. nr. 735/2010 in conditiile care I.C.C.J. suspendase definitiv H.G. nr. 735/2010 prin Decizia nr. 38/07.01.2011. Dar mai bine sa citim temeiul legal. Este precizat la pag. nr. 3 din hotarare. Este art. 14 (7) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Care este in vigoare, deci subzista. "Art. 14 (7)Suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare, pana la expirarea duratei suspendarii". Numai ca durata suspendarii nu a expirat, Decizia nr. 38/07.01.2011 suspendand definitiv  H.G. nr. 735/2010. La randu-i Deciziei nr. 38/07.01.2011 ii subzista temeiul legal care este tot  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 2 ş) si Art.14. Cu alte cuvinte, D.P.R.P.A.J. si C.P.S. si-au dat singure cu stangul in dreptul intrucat din punct de vedere tehnic si juridic, temeiul legal care a stat la baza pronuntarii hotararii subzista si inca foarte bine.

Raspunsurile celor 2 institutii cuprind si alte gafe, dar cea mentionata este cea mai relevanta pentru noi. Dar ofer si un exemplu de gafa secundara sau mai bine spus fie de superficialitate la cote maxime. Sau poate fi altceva: sa ne creada efectivi fraieri. Cele 2 institutii afirma astfel: "In considerentele hotararii, instanta de judecata a retinut ca potrivit art. 6 din OUG nr. 1/2011 s-a reglementat ca "(1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010 se mentin in plata in cuantumurile avute in luna decembrie 2010 incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data emiterii deciziei de revizuire". Este minciuna. Instanta nu a retinut asa ceva, ci pur si simplu aceasta este doar pledoaria juristului M.Ap.N. dupa cum se observa la pag. 2 - ultimul paragraf. Instanta nu a retinut decat ilegalitatea M.Ap.N. de a emite decizii de pensii cu incalcarea unei decizii definitive a I.C.C.J. si a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.


In schimb, in cazul Deciziei Civile nr. 207/2014 pe care M.Ap.N. o aduce ca argument pentru deciziile de impunere ce ne-au fost si ne vor fi expediate, instanta chiar a retinut (pag. 2, paragraful 2) ca "insasi Casa Sectoriala de Pensii a restituit banii tuturor contestatarilor, inca de la data pronuntarii hotararii instantei de fond, astfel incat in mod tacit a acceptat hotararea. Chiar Legea nr. 241 prin care se revine la pensia din luna decembrie este o recunoastere a erorii guvernarii trecute". Acest pasaj este vital pt. contestarea deciziei de recuperare in instanta, intrucat Casa de Pensii face referiri la Decizia Civila nr. 207/2014, insa tot C.P.S. incalca in mod flagrant un element din dispozitivul acesteia. C.P.S. nu se poate prevala de respectiva decizie fara a tine cont de intreg dispozitivul acesteia, intrucat decizia a fost pronuntata doar in conditiile in care instanta a retinut ca C.P.S. "a restituit banii tuturor contestatarilor, inca de la data pronuntarii hotararii instantei de fond, astfel incat in mod tacit a acceptat hotararea".

Si de ce se intampla toate acestea? Intr-un fel e simplu. Consilierii M.Ap.N. incearca sa se salveze si pe ei, si M.Ap.N. si statul dintr-o situatie stupida creata tot de stat si care este urmatoarea: pensia militara in baza Legii nr. 164/2001 si pensia in sistemul public in baza Legii nr. 119/2010 aplicata in acest moment cu O.U.G. nr. 1/2011, sunt 2 drepturi patrimoniale diferite. Acest lucru este constatat si de Institutia Avocatul Poporului in  "Raportul special privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu (ianuarie 2013)" care precizeaza clar la fila 22 faptul ca "pensia de serviciu şi pensia din sistemul public nu reprezintă un singur drept". Caz in care, daca o instanta mentine in plata definitiv o pensie militara (cum este cazul nostru), M.Ap.N. intra in situatia de a executa concomitent o hotarare definitiva a autoritatii judecatoresti - respectiv de a ne acorda o pensie militara, dar in acelasi timp este obligat sa respecte si  Legea nr. 119/2010 aplicata cu O.U.G. nr. 1/2011 care obliga M.Ap.N. sa ne acorde si o pensie in sistemul public. Cele 2 drepturi nu se exclud unul pe celalalt si nu se acorda prin diferenta, ci opereaza simultan. Adica se insumeaza! Cat timp a operat si S.C. nr. 574/2013 a fost perfect pt. M.Ap.N., intrucat ne acorda tot drept de pensie militara la fel precum deciziile definitive de mai sus, institutia fiind obligata sa plateasca o singura pensie (cea de serviciu) - nu doua. Numai ca Decizia Civila nr. 207/2014 a intors situatia de asa natura, incat M.Ap.N. iar este in situatia de a executa o hotarare definitiva care ne mentine drept de pensie de serviciu si o lege care ne acorda drept de pensie in sistemul public. Situatia este penala si daca nu executa hotararea judecatoreasca si daca nu executa legea. Caz in care M.Ap.N. a optat sa execute doar legea, cunoscand ca o hotarare definitiva poate sa nu fie pusa in executare de bunavoie, ci doar in urma executarii silite si/sau a actiunii in instanta penala. Acei consilieri gandesc astfel: daca ar pune in executare doar hotararile definitive ale autoritatii judecatoresti care ne avantajeaza si ne-au reacordat dreptul la pensie de serviciu, noi am fi capabili sa ii actionam in instanta penala intrucat hotararile noastre definitive nu ii impiedica sa ne acorde si pensie in sistemul public in baza  Legii nr. 119/2010 aplicate cu O.U.G. nr. 1/2011. De aceea procedeaza M.Ap.N. astfel! Nu am fi procedat niciodata astfel! Numai ca dupa cum se vede "pe cine nu lasi sa moara, nu te lasa sa traiesti!". Noi am gresit la faptul ca nu i-am actionat de la bun inceput in instanta penala cand au incalcat atat o decizie a autoritatii judecatoresti, cat si o lege a statului, iar acum au prins glas! Deci, cel putin eu o comit pana la capat! Desi, stiu bine ca nu sunt doar eu! Eu asa vad lucrurile si asa am fost consiliat. 

In ciuda tumbelor M.Ap.N., aduc la cunostinta tuturor de ce ceea ce face M.Ap.N. are caracter penal si cum prin pozitia D.P.R.P.A.J. si a C.P.S., M.Ap.N. este 100% in zona penala. Decizia C.C.R nr. 972 din 21 noiembrie 2012: „Efectele hotărârilor judecătoreşti. Înfăptuirea justiţiei, în numele legii, are semnificaţia că actul de justiţie izvorăşte din normele legale, iar forţa lui executorie derivă tot din lege. Altfel spus, hotărârea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluţionarea unui conflict de drepturi sau interese, constituind un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice şi de eficientizare a normelor de drept substanţial. Datorită acestui fapt, hotărârea judecătorească - desemnând tocmai rezultatul activităţii judiciare - reprezintă, fără îndoială, cel mai important act al justiţiei. Hotărârea judecătorească, având autoritate de lucru judecat, răspunde nevoii de securitate juridică, părţile având obligaţia să se supună efectelor obligatorii ale actului jurisdicţional, fără posibilitatea de a mai pune în discuţie ceea ce s-a stabilit deja pe calea judecăţii. Prin urmare, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se situează în sfera actelor de autoritate publică, fiind învestită cu o eficienţă specifică de către ordinea normativă constituţională. Pe de altă parte, un efect intrinsec al hotărârii judecătoreşti îl constituie forţa executorie a acesteia, care trebuie respectată şi executată atât de către cetăţeni, cât şi de autorităţile publice. Or, a lipsi o hotărâre definitivă şi irevocabilă de caracterul ei executoriu reprezintă o încălcare a ordinii juridice a statului de drept şi o obstrucţionare a bunei funcţionări a justiţiei. […] În acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, "dreptul la un tribunal ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o decizie judiciară definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă [...].” Asta ca se invete minte consilierii D.P.R.P.A.J. si C.P.S. ca nu suntem fraieri. Punct!

Pentru cei care nu cunosc cum a fost executat silit M.Ap.N. cu daune si penalitati, culmea pe baza deciziilor definitive favorabile despre care M.Ap.N.  pe noi ne minte ca nu le mai subzista temeiul legal desi acesta este perfect in vigoare, puteti descarca dovada de aici. Primul executor judecatoresc care a pus M.Ap.N. cu botul pe labe in cazul respectiv se numeste Mihai Dima (care este si preot la Biserica "Domnita Balasa"). In continuare se poate descarca de aici si plangerea penala (fara numele persoanei in cauza - este caz individual) contra M.Ap.N. care refuza sa execute in volum complet  decizia executorului judecatoresc. Eu nu am apelat la acelasi executor, ci la altcineva care a impus 1 000 lei pt. fiecare zi intarziere in nepunerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive. Nu conteaza, nu fac reclama! Am comunicat in particular cum am procedat eu. Dar macar sunt impacat ca acum stiti toti ce hram poarta D.P.R.P.A.J. si C.P.S. din M.Ap.N. si statul roman de drept stalinisto-fascist! Si mai ales care le sunt vulnerabilitatile penale!

vineri, 30 mai 2014

Avertismentul unui vanator de munte pentru escrocii politici Ponta, Oprea si Dusa! (P. I) Tot "macelari"de militari sunteti si voi!

Basescu si Boc oricum sunt viitori "parnaiasi"! Dar si voi, Ponta, Oprea si Dusa! Nu sunt impresionat si nici intimidat de absolut nimic! Orice politician roman care cu "sabia pseudo-democratiei", ati macelarit militari romani (sabie reala oricum nu aveti curaj sa purtati - sunteti prea lasi pt. asa ceva), veti plati! Nu este o vorba in vant, esenta se regaseste in juramantul unui vanator de munte!  Am inteles ca nu va place de mine! Nici de Dita, nici de Neacsu, nici de Popescu, nici de Marin si nici de altii! Deranjam, nu? Sigur ca da - oricine gandeste drept si liber in Romania, a deranjat dintotdeauna! Eu doar va sugerez sa va aduceti aminte atunci cand veti da socoteala pt. fiecare rezervist "ucis"  - la propriu ucis, din cauza faptelor voastre nesabuite, despre ceea ce ati comis! Asa cum Basescu-Boc au ucis oameni, si voi ati facut la fel! Nu e nimic nou! Numai ca ne-am invatat si noi lectia! Undeva in alta lume, un oarecare Simon Wiesenthal a reusit sa ii aduca in fata judecatii adevarate pe toti cei care cu pistolul sau cu legea fascista, au ucis oameni. Tineti minte ce va spun! Nu e amenintare, ci un avertisment spre trezire! Dar, daca ati ucis oameni - si sigur ati ucis, veti plati precis! Recunosc ca sunt un bun "incasator", deci eu inca mai pot sa "incasez"! Altii, nu! Eu mi-am respectat mereu si comandantii si colegii si subalternii! Ca sa aflu ca astazi, unul din comandantii si colegii mult respectati de mine a facut infarct - in urma deciziilor voastre nesabuite! Precum cea de mai jos! Opriti-va macar acum! Tineti minte ca va spune un vanator de munte! Escrocilor politici!


joi, 29 mai 2014

Ponta si-a dat definitiv cu stangul in dreptul, dovedind (si) oficial ca este doar un simplu demagog politic! Si un escroc 100% pentru militari!

Asa arata un demagog politic de prima clasa
Motto pt. a nu exista interpretari: "Ponta si Antonescu, la fel ca Boc-Basescu!" Ceilalti tot la fel sunt, dar sunt prea marunti sa ii mai enumeram.

Dupa cum cunoasteti, parte din militarii in rezerva l-am acuzat pe acest politician de demagogie inca din luna iunie 2012 (a se vedea notele de la final), fapt pt.  care ne-am lepadat de acest Satana inca de pe atunci! O alta parte l-a sustinut insa in continuare pe mincinosul politician si continua sa o faca si acum - desi toate promisiunile lui vizavi de repararea abuzurilor comise de portocalii asupra militarilor activi si in rezerva - abuzuri survenite in urma desfiintarii pensiilor militare, s-au dovedit simple gogorite politice. 

Azi, Ponta a facut niste declaratii halucinante! Halucinante pt. simpatizantii PSD si pt. cei care au crezut in el. Practic a recunoscut ca nu l-a votat niciodata pe Iliescu, iar in 2009 a votat în primul tur cu Antonescu. Sursa: aici. Desi, nu prea mai e nevoie de indicarea vreunei surse, Ponta devenind vedeta cu declaratiile sale in toata mass media.

Pentru cei care cred in notiuni gen politici de stanga sau de dreapta, precum si in partide de de stanga sau de dreapta! Noi cunoastem bine ca in Romania nu exista nici doctrine, nici partide de stanga sau de dreapta, ci doar capatuiala de stanga sau de dreapta. Social-democratie cu 24% TVA la produsele de baza (alimente de orice gen, energie de orice gen, alte produse de baza)? In conditiile in care in alte state nu numai cu guverne social-democrate, ci si cu "capitalism salbatic" au TVA chiar si 0% la astfel de produse? Doar in Romania poate exista o astfel de social-democratie cu TVA 24% la orice tine de existenta! Dreapta? Dar se cunoaste de cand lumea ca dreapta autentica se rezuma la principiul "Nimic de la stat, nimic la stat"! Iar asa-zisa dreapta romaneasca are drept doctrina "Totul de la stat, nimic la stat!". Iar Ponta, prin ultimele sale declaratii (poate sub influenta unor prafuri - el face parte oricum din generatia aceasta), reconfirma faptul ca dreapta-stanga in Romania e acelasi lucru, adica smenuiala pe fata, doar metodele difera! Atentie la urmatoarea afirmatie a acestui Ponta: "Asta cu dreapta, hai sa fim serioşi. La prezidenţiale oamenii votează în primul rând candidatul!" Individul are spirit de observatie, numai ca a intors-o ca la Ploiesti facand referire doar la prezidentiale! Ori, de ceva vreme incoace, nu doar la prezidentiale voteaza oamenii candidatul, ci si la alegerile parlamentare sau locale. 

Morala care rezulta din vorbele lui Ponta ar fi urmatoarea: " - In Romania e fix pix stanga sau dreapta, nu exista partide cu doctrine, ci doar partide cu povesti despre doctrine! Ce mare smecherie daca PSD minte ca e de stanga, nu v-am spus adineauri ca eu am votat mereu cu ceilalti care mint ca ei sunt de dreapta? Acum v-ati prins ca toti suntem la fel, adica toti suntem niste derbedei politici?" Da, asa este! Deci, Ponta a fost sincer la faza asta!

PONTA ESTE UN SIMPLU ESCROC POLITIC SI PENTRU REZERVISTI


Cu ocazia dezvaluirilor lui Ponta, sa ne readucem aminte inca o data de ce Ponta este un simplu escroc politic pentru militari. Cunoastem toti promisiunile acestuia vizavi de rezervisti inainte de prima inscaunare (7 mai 2012) - cum ca va inlatura in regim de urgenta abuzurile savarsite de regimul portocaliu contra militarilor romani - abuzul principal fiind desfiintarea dreptului la pensii militare. Ar fi trebuit in baza respectivelor promisiuni, sa ni se reacorde dreptul la pensii militare, inca de acum cca. 2 ani - doar acesta a fost abuzul principal savarsit de regimul portocaliu, nu? Numai ca promisiunea s-a dovedit a fi o simpla gogonata marca Ponta, adica am ramas tot fara pensii militare. Asa este, nu?

Insa, regimul portocaliu a mai lasat in urma si un alt abuz in afara de desfiintarea dreptului la pensie militara: 26500-70000 de rezervisti cu pensii diminuate, in situatii de multe ori dramatice. Sa ne readucem aminte  cum ne-a tratat Ponta si pe cei cu pensiile diminuate!

Faza I: Guvernul Ponta I a fost instalat pe data de 7 mai 2012.  Inainte de luna mai 2012, deci pe vremea cand PSD se afla in opozitie, cativa parlamentari din opozitie printre care si 10 parlamentari PSD in frunte cu Lia Olguta Vasilescu, au initiat proiectul de lege aici. Un proiect cu adevarat reparatoriu pt. rezervistii cu pensii diminuate: nu oferea nicidecum pensii militare, dar dupa cum se observa in proiectul initial - pensiile ar fi revenit la vechiul cuantum, nu ar fi fost nici "inghetate" ca acum (tot Ponta ne-a facut bucata cu "inghetarea" pensiilor prin Legea nr. 241/2013), si s-ar fi returnat si diferentele. La data de 7 mai 2012, proiectul era deja aprobat de Senat in forma initiala, USL avea puterea deplina in Parlament, Ponta premier - mai era necesara doar votul in Camera Deputatilor. Lovitura sub centura referitor la proiectul mentionat pt. a deveni lege a venit insa exact de la Ponta. Care nu si-a dat avizul pt. proiect in forma initiala. De fapt, Ponta a schimbat pur si simplu intregul proiect initial care a ajuns la vot in Camera Deputatilor (14 iunie 2012) in halul acesta (Legea nr. 112/2012). Asadar tot cu pensii diminuate am continuat sa ramanem, si fara sa ni se returneze sumele restante asa cum prevedea proiectul initial.

Faza a II-a:  Ponta nu si-a batut joc de rezervisti doar prin cele mentionate pana acum, ci a continuat si in Guvernul Ponta II. Inainte de alegerile parlamentare din decembrie 2012, pt. a fi sigur ca nu ii va avea ca oponenti in campanie pe rezervisti in randurile carora nemultumirea devenea din ce in ce mai acuta, ne-a mai mintit o data cu ceea ce deja ne mai mintise si inainte de Guvernul Ponta I (vinovat e cine a pus botu' si a doua oara, escrocii oricum incearca). Deci, tot fara pensii militare suntem si acum. 

In ce priveste pe cei cu pensii diminuate, Ponta a fost capabil de una dintre cele mai mari escrocherii politice cu scop de prostire in masa a rezervistilor. In niciun stat nu vom mai gasi o astfel de escrocherie, doar in Romania! USL a votat ceea ce a dorit Ponta. Este renumita Lege nr. 241/2013, o lege-cameleon care prin Art. 1(1) a reintregit pensiile diminuate, dar care prin Art. 1(4) recupereaza pana la ultimul cent asa numitele reintregiri prin neactualizarea pensiilor celor in cauza, adica prin inghetarea acestor pensii (la cei mai multi) pe viata. Cat priveste rambursarea diferentelor? Dar ar fi fost culmea sa introduca asa ceva in Legea nr. 241/2013, din moment ce nu a fost de acord cu acest lucru nici in cazul celor mentionate la Faza I.


Faza a IV-a: Ponta a firmat ca "pensiile speciale sunt un subiect tabu între România şi Comisia Europeană". Chiar asa? Atunci de ce britanicii au pensii de serviciu (militare)? Si nici nu au de gand sa le desfiinteze. Britanicii au drept de pensie militara dupa minim 18 ani de serviciu, cu acordare imediata. Oricine, de la general la soldat. Mai mult! Britanicii acorda si celor cu 2-18 ani de serviciu care nu indeplinesc conditiile pt. pensie militara, un fel de renta militara in functia de vechimea in serviciu (la implinirea varstei de 65 de ani). Referitor la acest fapt, dar C.E. cunoaste ca militarii romani nu sunt platiti la "tarif orar" ca alti contribuabili si au si interdictii la contributii din cauza propriului statut? Desigur ca nu cunoaste! De ce - daca in Romania la pensionare militarii au acelasi regim cu civilii? Este cumva tabu in Romania ca acest fapt sa nu fie cunoscut de C.E.? Nu este tabu, este doar superficialitate si prostie politico-mioritica! Intrucat C.E. are drept principii - drepturi egale in conditii juridice egale. Adica si la salarizare, si la drepturi fundamentale - nu doar la pensionare! Numai ca Ponta, la fel ca Boc - este un simplu mioritic nascut din eroare!

Dar ce ne mai miram atat despre acest Ponta? Tocmai a dovedit prin faptele sale in 2 ani de mandat in forma continuata, si mai nou si prin dovezile de tradare a propriului partid, faptul ca, in realitate, acesta este tot un fel de Boc pentru romani. Diferenta intre ei este e ca primul lovea cu barda - direct, iar Ponta "asasineaza" numai pe "la spate", hlizindu-se la noi! Si Ponta este doar un parvenit si un demagog politic, fapt pt. care poate fi aruncat si acesta la groapa istoriei, fara regrete! Cei regrupati ideologic in jurul celor exprimate pe acest blog, suntem 100% apolitici. Nu ar trebui sa ne intereseze de PSD si Ponta! Dar totusi, sa fii seful unui partid de stanga in care unii cetateni poate chiar cred din convingere - au acest drept, si sa votezi cu dreapta? E prea de tot d.p.d.v. al oricarei moralitati! Acum poate au inteles si "scepticii" materialul "Ce clar se observa axa cu Ponta presedinte si Basescu premier!" Doar intre fufe - centuriste sau politice sa fie, nu exista deosebiri de moralitate, niciodata! Tot fufe raman!

miercuri, 28 mai 2014

G. Oprea: CV de general de carton cu 8 ani lipsa dintr-o cariera (teoretic) militara si mult prea obscura, plus multe alte semne de intrebare!


Ospatar travestit in general care a sfidat intreaga armata romana
Perioada: 1980 - 1983
Calificarea/diploma obţinută: Ofiter
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Scoala Militara de Ofiteri Activi "N. Balcescu" Sibiu, specializarea intendenta.

Nota: Aici apare arma intendenta, specializarea logistica - numai ca termenul "logistica" este inclus in terminologie abia dupa inceperea procedurilor de aderare la NATO, fiind trecut astfel in CV pt. a da mai bine la opinia publica.

Perioada: 1983 - 1990
Funcţia sau postul ocupat: Ofiter Economist
Numele şi adresa angajatorului: M.Ap.N.

Nota: Este imposibil sa fi fost ofiter-economist sau a facut o "manevra". Pt. a fi ofiter-economist, trebuia sa fi avut la baza formarii profesionale, studii economice (A.S.E.). Armata nu a format ofiteri-economisti decat dupa anul 1992, cand fostele scoli militare de ofiteri au fost transformate in institute militare (ulterior in academii). Ofiterii-economisti proveneau din absolventi ai unor facultati civile de profil, activati ulterior in armata. Deci, in acea perioada G. Oprea a fost un simplu ofiter de intendenta, ocupand eventual cu "relatii" o functie de "ofiter-economist".

Perioada: 1985 - 1990
Calificarea/diploma obţinută: Jurist
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Stiinte Juridice/Drept
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea Bucuresti/Facultatea de drept.

Nota: Observam 3 lucruri: a avut "pile" - nu oricine primea aprobare in '85 sa urmeze o facultate civila, a absolvit practic o facultate de drept  comunist (in '90 inca nu era schimbat nimic din programa  de drept comunist, fiind eliminate de la predare doar pasajele cu citate din plenarele C.C. ale P.C.R. ), a urmat facultatea la F.F. - cunoscut fiind faptul ca o pregatire la F.F. este cu mult inferioara decat in cazul urmarii unei facultati la zi.

Perioada: 1990 - 1993
Funcţia sau postul ocupat: Ofiter de Justitie Militara

Nota: Tare faza! Abia termina dreptul la F.F. si in ziua a 2-a, este si numit jurist. Aici apare o intoxicare care sa dea bine la CV. Pt. opinia publica, denumirea "ofiter de justitie militara" conduce la ideea ca G. Oprea ar fost magistrat militar. In realitate, ofiter de justitie militara este si orice consilier juridic care lucreaza in armata. Cum nimeni nu si-a aduce aminte ca G. Oprea sa fi fost magistrat, rezulta ca a fost un simplu consilier juridic. Bine ca nu a ajuns magistrat, altfel la stiinta lui cine stie cati militari nevinovati mai nenorocea si din cadrul celor in activitate, pe cei in rezerva "aranjandu-ne" oricum prin aportul adus la desfiintarea pensiilor militare dupa deschiderea acestui drept de pensie. In ceea ce priveste pe cei in rezerva, nici nu e de mirare cum a procedat, a aplicat si el ce a inteles din studiile de drept comunist absolvite la F.F. candva.

Perioada: 1993 - 2001. Funcţia sau postul ocupat: PAUZA. PAUZA. PAUZA. PAUZA. PAUZA .PAUZA. PAUZA. PAUZA. PAUZA. PAUZA. PAUZA. PAUZA. PAUZA .PAUZA. PAUZA. PAUZA. MENOPAUZA. ANDROPAUZA. JENANT, G. OPREA!

Nota: In niciun CV nu gasim absolut nimic despre cei 8 ani. 2 variante plauzibile: si-a dat demisia din armata sau a fost dat afara din armata. Asadar, in 1993 dupa 13 ani de serviciu militar (3 scoala militara, plus 10 ca ofiter) G. Oprea si-a incheiat marea cariera militara cu gradul de capitan, deci ca ofiter inferior in cadrul trupelor "auxiliare". Acest fapt rezulta si de aici!

Anul: 1997
Calificarea/diploma obţinută: Absolvent al Colegiului National de Aparare.
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Curs Postuniversitar pe teme de Securitate Nationala.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Colegiul National de Aparare.

Nota! La prima vedere, in CV se creeaza impresia ca ar fi urmat Colegiul National de Aparare (fosta A.Î.S.M.) in sensul perfectionarii ofiterilor de comanda si de stat major. Nu este adevarat! Este vorba de fapt despre un simplu curs organizat la C.N.Ap.  urmat in calitate de civil la  Colegiul National de Aparare - curs urmat si de diverse alte starlete, popi, politicieni (inclusiv Elena Udrea), fara prezenta obligatorie. Alte detalii picante despre C.N.Ap. - aici


Avansarile in grad ale Gl. Patton
Anul 2001 - Salt ilegal de la capitan la general-maior, cu sfidarea intregii armate.  

Dupa 8 ani de la trecerea in rezerva cu gradul de capitan,  G. Oprea este reactivat si nu oricum: cu gradul de general-maior. Si de justitie militara, desi activase numai 3 ani in domeniu. Pentru acest fapt este necesar un "spate" mult prea solid, si ceva la fel de mult trafic de influenta. Pe de alta parte, avansarea s-a facut cu incalcarea unor prevederi din Ghidul Carierei Militare si din Legea nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare) - introduse in vigoare dupa stas NATO. Care erau aceste prevederi in anul 2001? Sa nu mai fie ca in comunism cand cine avea pile putea fi avansat oricand si oricum, introducandu-se stagii minime in grad, astfel: sublocotenent/aspirant - 3 ani,  pt. celelalte grade de la locotenent la lt.colonel/cpt. comandor -  de 5 ani, de la colonel/comandor in sus - fara stagiu in grad. Ori, G. Oprea a fost activat cu gradul de general-maior, sarind etapele maior si lt. colonel cu stagii minime in grad (5 ani fiecare), ceea ce este ilegal. De fapt, G. Oprea nici in gradul de capitan nu are stagiul minim obligatoriu, acesta fiind tot de 5 ani, iar G. Oprea a detinut respectivul grad 2 ani. Pe de alta parte G. Oprea a sarit pur si simplu si peste gradele de colonel si general de brigada. Ultimele grade nu impun stagii minime, insa obligatoriu trebuie sa porti acele grade inainte de deveni general-maior. Mai este un aspect. G. Oprea reprezinta o sfidare a tuturor militarilor de cariera, cu precadere a fostilor sai colegi din anul 1993, care din cauza Ghidului Carierei Militare si a Legii nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare), nu puteau atinge gradul de colonel mai devreme de anul 2005. Daramite de general-maior.

In concluzie, daca tot a fost sa fie activat, G. Oprea ar fi trebuit activat cu gradul de capitan, sa isi indeplineasca stagiile minime in gradele de capitan, maior si lt. colonel. Maxime puteau fi oricat - dupa merite si posibilitatile armatei de avansare. Dupa care, prin 2005 ar fi putut fi avansat la gradul de colonel si abia dupa aceasta etapa putea sa i se atribuie primul grad de general, daca merita - desigur! Dar dupa moralitatea acestuia, este evident ca daca ar fi urmat o cale normala a carierei militare, G. Oprea nici acum nu ar fi depasit gradul de capitan.

Nota! Nu are legatura cu G. Oprea, dar poate fi relevant asupra unui aspect legat de reactivari si functii fictive. Candva in zona anilor '95-'97, undeva la o unitate militara din Romania s-a prezentat repartizat intr-o functie nou-inventata din zona "auxiliara", ca fiind reactivat, un ofiter oarecare. Cam atipic pt. armata dupa frizura cu zulufi, dar cu toate documentele in regula. La vreo 3-4 ani de la intamplare, cu ocazia schimbarii statului de incadrare a unitatii, S.M.G. a descoperit ca individul nu era in evidenta de personal a S.M.G., si nici functia acestuia nu exista in statul unitatii din evidenta S.M.G. Nu era niciun spion. Pur si simplu, cineva din zona gri a armatei facuse o "manarie" penala sa il reactiveze pe individ, numai ca "manaria" a fost superficiala - dupa cum s-a dovedit cu ocazia schimbarii statelor de organizare. Precis nu a fost singurul caz.

Gl. Patton: a 4-a stea numai dupa 2 razboaie mondiale
Perioada 2001 - 2003. Dubii mari: ori general-maior de justitie activ, ori prefect, ori director la C.N.Ap.?

Funcţia sau postul ocupat: General-maior de justitie militara activ. In realitate, in perioada respectiva nu a avut nimic de-a face cu justitia. Din 2001 până în 2002, Gabriel Oprea a îndeplinit funcția de secretar de stat și președinte al Administrației Naționale a Rezervelor Statului. Legat de Rezervele Statului, cunoscatorii stiu ca este o functie de capatuiala (de exemplu, la inundatii sau deszapeziri se pot smenui cantitati impresionante de combustibili, materiale de constructii etc. care trec in stocurile firmelor de partid, gratis. Aici intra si completarea stocurilor fara licitatii). O prima mare problema! Dar intre anii 2001-2002 G. Oprea apare incadrat si ca director adjunct la C.N.Ap. De retinut: in 2002 a absolvit un curs la acel colegiu si Victor Ponta - in urma caruia a ajuns si el capitan, specializat in ce altceva decat in justitie militara - exact ca naşul lui.  Apare insa o problema si mai mare. Atat in CV de aici, cat si aici, cat si in altele - G. Oprea apare si ca ofiter activ si ca prefect intre anii 2002-2003! Un militar si activ si prefect? D.p.d.v. al Legii nr. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare) - este imposibil. Prefectul este desemnat politic, iar militarii nu pot fi numiti in functii politice. Ce sa mai spunem, perioda 2001-2003 este extrem de dubioasa ca de altfel intreaga activitate si cariera a lui G. Oprea! Nu ramane decat sa admitem ca in 2003 iar a trecut rezerva. In total: maxim 15 ani de serviciu militar, din care 3 scoala militara si maxim 12 ani de ofiter "auxiliar". Cu ultim grad militar in activitate de general-maior, grad la care militarii de cariera nu ajung nici dupa 30 de ani, iar cei mai multi niciodata!

Perioada 2004-2009. General cu 4 stele dupa 15 ani de serviciu militar si acela prin zona gri a armatei. In lipsa transparentei, sursele si CV-urile dau nastere la confuzii. De exemplu, aici este precizat ca ar fi fost activat in 2001 cu gradul de colonel, nu de general-maior, iar in acest CV scrie negru pe alb ca a fost activat direct ca general-maior de justitie (general cu 2 stele). Nu prea conteaza asa mult, la urma urmei e sfidator oricum si sa fii avansat colonel din capitan si sa fii avansat ulterior si cu 2 grade de general in nici 2 ani. Aici  este precizat  ca a fost trecut in rezerva in 2003 cu gradul de general-maior, iar in anul 2008 a primit a 3-a stea (general-locotenent), in rezerva fiind. La numai un an mai tarziu - in 2009, a luat si pe cea de-a 4-a stea (acordata de Basescu) si care este cea de general de armata. Ca la bazar! Dupa maxim 15 ani de serviciu militar si in trupele auxiliare, si la numai 47 de ani varsta. In conditiile in care Generalul Patton si-a primit a 4-a stea dupa participarea la 2 razboaie mondiale, la 60 de ani si dupa 36 de ani de serviciu militar, iar pe ultima abia dupa capitularea Berlinului.

Smecheria cu reactivarea

Presupunem ca in cei 8 ani cat a avut intrerupere in cariera, a lucrat pe undeva. In baza Legii nr. 164/2001 la noua trecere in rezerva din 2003, avea si drept la pensie militara (conditia: minim 20 ani vechime, din care minim 10 in armata). Intrucat a ramas in activitate numai 2 ani dupa reactivare, devine evident ca s-a reangajat numai sa poate trece din nou in rezerva. Deci a avut un scop precis, iar acesta nu putea fi decat acordarea dreptului la pensie militara si mai ales sa prinda ceva malai. Malaiul? Conform O.U.G. nr. 1/1998 s-a ales (mai mult ca sigur ca "s-a dat" disponibilizat) si  cu o plata compensatorie in valoarea a 20 de solde brute de general-maior (acordate pt. vechime mai mare de 15 ani). La care, in baza Legii nr. 138/1999, art. 31 (1) s-au mai adaugat inca 10 solde de general-maior ca ajutor neimpozabil. La care, in baza Legii nr. 138/1999, art. 31 (2) s-au mai adaugat inca 26 solde de general-maior [(diferenta intre 55 ani si 42 ani) x 2 solde]. Total: 56 de solde brute de general-maior.  Se apropie de suta de mii de euro, nu?

Cam atat despre naşul lui Ponta. Mai departe ne vom ocupa de finul Ponta. Intrucat fata de militari, si ultimul este un escroc politic la fel ca primul! De fapt, ce ne mai mira? Se stie de cand lumea ca cine se aseamana se aduna!

Nota:  Trupe "auxiliare" sunt considerate acele trupe in care posturile si functiile nu au nimic de-a face cu serviciul militar in sine, putand fi ocupate la fel de bine si de civili. De exemplu - posturile si functiile in justitia militara sau jurnalistica militara. Astfel de posturi si functii "auxiliare" au fost inventate in armata romana de catre fosti nomenclaturisti in scopul asigurarii unui loc de munca propriilor odrasle si altor acoliti.

luni, 26 mai 2014

Privilegiatii desfiintarii pensiilor militare (III & Final) - Cu cartile pe fata! Sunt "smenarii" fostelor legi de salarizare!

Nota! Rugam a se citi cu atentie materialul. Acesta nu arunca nicidecum o anatema asupra intregului personalului aeronautic. Materialul are drept scop demascarea unui segment ingust de "nesimtiti" care s-au introdus in mod artificial in cadrul personalul aeronautic si care profitand de "smenuri" introduse in mod premeditat in legislatie, au beneficiat din plin  de facilitati de salarizare la care personalul aeronautic veritabil nu a avut acces niciodata. Pe langa acestia si-au facut loc si cativa "smenari" care au lucrat in zonele economice ale armatei. Respecti "privilegiati" din domeniul militar la salarizare in trecut, sunt actualii "privilegati" ai desfiintarii pensiilor militare. Si nu numai atat: sunt si artizani ai desfiintarii pensiilor militare, influentandu-i pe politicieni prin diverse metode  sa schimbe legislatia. Materialul este intocmit cu sprijinul unor rezervisti din cadrul personalului veridic aeronautic. In ceea ce priveste zona economica a armatei care e si mai obscura, incercam sa completam informatiile, pe parcurs!  

Analizand pas cu pas desfiintarea pensiilor militare, apare un element complet bizar! In randurile fostilor militari exista persoane, putine - dar exista, care au fost si sunt sustinatorii a ceea ce s-a intamplat. Orice militar cunoaste bine ca o pensie raportata la ultima solda este mereu superioara unei pensii contributive. De ce asa? Este simplu. In armata ca si in orice alt domeniu, veniturile salariale cresc in mod exponential cu avansarea in cariera. Astfel, in armata o solda de sublocotenent este dupa cum este normal, mereu inferioara unei solde de colonel. Principiul contributivitatii presupune, in fapt, o medie aritmetica a punctajelor obtinute in cariera raportate la veniturilor fiecarei functii detinute in cariera, in parte. Este evident ca pt. o cariera completa de la sublocotenent la colonel,  o astfel de medie aritmetica conduce intotdeauna la o pensie inferioara ultimei solde a unui colonel, situandu-se undeva pe la media veniturilor intre primul si ultimul grad din cariera. Acest fapt nu se intampla niciodata in cazul in care pensia este militara, aceasta fiind egala cu ultima solda.

Cu toate acestea, in randurile fostilor militari exista persoane care au fost si sunt sustinatorii desfiintarii pensiilor militare. Pentru a sustine asa ceva, este nevoie de un argument logic. Logica este extrem de simpla: acesti fosti militari sunt avantajati de principiul contributivitatii. Numai ca pt. a fi avantajat de un astfel de principiu, apare o conditie elementara care de fapt reprezinta cheia problemei. Conditia este aceea de a fi obtinut in cariera, printr-o metoda sau alta, venituri cu mult superioare soldei in sine. Nu este vorba de venituri superioare cu 10-15-30%, acestea nu pot conduce eventual decat la o pensie calculata in sistem contributiv, care devine maxim egala cu pensia militara - fiind ilogic sa sustii un mecanism nou pt. a ajunge la ceva ce oricum ai. Prin urmare, este vorba de venituri cu mult superioare unei solde.

Dezlegarea o da fosta lege a salarizarii personalului militar, respectiv Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. Ideea de baza este urmatoarea: au existat militari care in baza legii mentionate sa poata obtine venituri de 3-4-5-10 ori mai mari decat solda? Doar acestia ar fi putut fi avantajati atat de mult de principiul contributivitatii, pentru respectivii solda pt. care munceau ceilalti militari romani devenind astfel un fel de maruntis in totalitatea veniturilor. Raspunsul este da! Nu trebuie decat studiata legea! Intalnim 3 situatii unde veniturile puteau depasi lejer soldele de 3-4-5-10 ori:

- o prima situatie este in cazul personalului aeronautic;
- o a 2-a situatie este in cazul personalului navigant de marina, scafandrilor si personalului ambarcat pe submarine;
- o a 3-a situatie este in cazul cadrelor militare detasate sa indeplineasca functii "in ministere, alte organe centrale si unitati bugetare".

Pilotii militari acuza

In ceea ce priveste personalul aeronautic, avem 3 exemple perfect reale: pilot pe MIG 21 cu pensia crescuta cu 0,2% fata de cea militara, pilot pe AN-2 cu pensia egala ca cea militara militara si pilot pe elicopter cu pensia scazuta cu 45% fata de cea militara. In concluzie, personalul aeronautic de prima clasa reprezentat de pilotii militarii nu au fost avantajati de desfiintarea pensiilor militare. Insa, cei 3 din exemplu au constatat cu surprindere faptul ca unor (fosti) colegi tot din personalul aeronautic - dar nenaviganti, uneori cu grade cu mult inferioare, li s-au dublat sau triplat pensiile calculate in sistem contributiv. Este posibil asa ceva? Da, este! In Anexa nr. 3 (2) descoperim prime banale pt. piloti. Insa acea anexa cuprinde zeci si zeci de sporuri si prime pt. personalul aeronautic, altul decat corpul pilotilor. Trebuie realizata o paranteza. Anexa nr. 3 precizeaza ca personalul aeronautic este definit de "Statutul personalului aeronautic din Aviatia Militara a Romaniei". Pe care daca il studiem, ramanem masca. In cadrul personal aeronautic pe langa personalul care executa efectiv  activitati aeronautice militare, intra oricine indeplineste, organizeaza, conduce sau controleaza astfel de activitati, precum si la gramada toate cadrele militare din statele majore. Cu alte cuvinte, un ofiter de finante sau un subofiter la documente clasificate, face parte din personalul aeronautic prin simpla prezenta intr-o unitate apartinand Fortelor Aeriene.

Revenind la enigma celor 3 piloti privind constatarea faptului ca unor (fosti) colegi, tot din personalul aeronautic - dar nenaviganti, uneori cu grade cu mult inferioare, li s-au dublat sau triplat pensiile calculate in sistem contributiv si Anexa nr. 3 din Legea nr. 138/1999. Da, este posibil! Dupa cum rezulta din anexa, sporurile si primele se puteau cumula incat sa mareasca veniturile de 3-4-5-10 fata de solde. Numai ca acest lucru nu era pt. oricine. Este vorba strict de personalul orientat din statele majore! Anexa nr. 3 din Legea nr. 138/1999 are o functionare simpla: fiecare este platit la nr. de activitati. Deci, daca un pilot-comandant avea programat un zbor pe luna, beneficia de o prima de 2-10% din solda de functie a comandantului de escadrila - o suma nesemnificativa. In schimb, analizand cu atentie anexa, observam cum usurinta cum personalul din statele majore si personalul tehnico-ingineresc, puteau obtine 3% in plus la solda la fiecare aterizare a unui pilot. Sa mergem cat mai sus, la S.M.F.A. - unde orice angajat este considerat personal aeronautic. Uite asa un simplu "X" la S.M.F.A. beneficia de 3% la fiecare aterizare a unui avion. 100 de aterizari pe luna a unor aparate militare oriunde pe teritoriul Romaniei, inseamna prime cu 300% mai mari fata de solda in cazul unor persoane care in viata lor nu au pus piciorul pe un aerodrom. La marina s-a intamplat ceva asemanator, dar la o scara mult mai mica. Acestia reprezinta prima categorie a celor carora nu le-a convenit niciodata o pensie egala cu ultima solda, devenind aparatori peste noapte ai pensiilor contributive! Sunt exact privilegiatii Legii nr. 138/1999  care castigau bani adevarati speculand in mod abuziv portitele legii (nici acum nu sunt tardive niste cercetari in domeniu), in timp ce noi ceilalti, peste 95% din armata, munceam pt. niste solde! Numai ca pentru respectivii solda a constituit mereu un venit de mizerie, caz in care nu avea cum sa le convina o pensie egala cu ultima solda. Nu sunt multi, sunt cateva sute la fiecare minister pe care ii vom regasi in ultima parte!  Si care pt. a-si proteja propriile interese, au actionat discret, dar eficient pt. desfiintarea pensiilor militare, lovind in intreaga armata!

In sfarsit, mai este categoria cadrelor militare detasate sa indeplineasca functii "in ministere, alte organe centrale si unitati bugetare". Exemplu concret: militar detasat la ROMAVIA. Solda in plata cu cuantum "Y" acordat de M.Ap.N./M.A.I./S.R.I. si venituri la ROMAVIA mai mari de 10-15 ori decat  solda. Au fost cateva zeci de cazuri. Cand a fost vremea de pensionare, acestia fiind totusi militari s-au trezit cu o pensie militara egala cu ultima solda - adica de 10-15 mai mica decat veniturile obtinute din detasare. In timp ce solda reprezenta "parfum"  pt. mai mult de 95% dintre militari, cei din categoria descrisa au avut un fel de soc observand ce ignisifianta este aceasta fata de veniturile obtinute prin detasare. De aceea, nici  lor nu le-a convenit vreodata o pensie militara egala cu ultima solda, actionand tot obscur pt. desfiintarea pensiilor militare. [ROMAVIA este doar un exemplu. Exemplele se extind insa la intreaga zona economica a armatei].

Referitor la ceea ce s-a intamplat, trebuia creata o strategie plauzibila! Doar "sulfanii" nu aveau sa iasa in fata si sa se demaste singuri ca fusesera candva "bugetari de lux" fara sa isi merite cu nimic veniturile. Iar strategia adoptata a fost ca cei nominalizati sa se ascunda inapoia unei mari mase de manevra. Mai stiti cum Basescu aducea ca argument ca desfiintarea pensiilor militare este potrivita intrucat creeaza avantaje corpului subofiterilor? Asa este, dar avantajele au fost in general de 1-3 lei cresteri la pensii - un fel de zero, nu de 3-4-5-10 ori ca in cazul "privilegiatilor" celor care s-ascuns inapoia copului subofiterilor, privilegiati care sa fie in clar: sunt atat ofiteri, cat si subofiteri/maistri militari fosti "salariati de lux" ai Legii nr. 138/1999!

Concluzia? Este cert ca si noi, militarii, am avut "bugetari de lux", adica pe "nesimtitii" nostri. Putini, dar am avut! Acestia sunt cei care au contribuit din plin la desfiintarea pensiilor militare si tot acestia sunt cei care au sustinut dintotdeauna si inca sustin acest lucru! Pentru ei o pensie egala cu ultima solda a insemnat mereu condamnarea la saracie! In concluzie, fostii "nesimtiti" strecurati in Legea nr. 138/1999 sunt actualii "privilegiati" de astazi ai desfiintarii pensiilor militare, acestia fiind si artizanii din randurile noastre care au actionat politic pt. desfiintarea pensiilor militare!

 
 UPDATE - ELEMENTE AJUTATOARE

  • In 2010 M.Ap.N. declara oficial aici urmatoarele: la nivelul lunii decembrie, doar 209 pensii au fost peste 5 000 pe L. 164/2001. Si doar 2 ale unor militari de cariera, Badalan si Popescu care depaseau cu putin 5 000 (de pe surse: nu depaseau 6 000 lei) - si care au indeplinit cele mai inalte functii in armata, de sefi ai S.M.G.. Celelalte 207 persoane cu pensii peste 5000 au fost toti fie magistrati, fie cea mai mare parte magistrati la care se adauga si un numar nedefinit de militari obscuri - dar care nu au fost de cariera (e precizat in comunicat). A nu fi fost de cariera, inseamna de exemplu a fi fost director la o uzina de armament (principal, economic, tehnic) sau in consiliile de administratie - oameni provenind de regula din viata civila si avansati in grade. Evident ca nu erau pt. oricine astfel de lucruri, ci doar pt. cei cu relatii sus-puse in randul nomeclaturii. Cate cazuri sa fi fost tinand cont ca armata avea cateva astfel de obiective economice? Sigur nu mai mult de 10-20 de cazuri de militari obscuri despre care se precizeaza in comunicat ca nu au fost de cariera.
  • In ceea ce priveste L. 119/2010, nu mai exista date oficiale ale M.Ap.N. cu pensii peste 5 000 si peste 10 000. Gasim doar date centralizate de unii binevoitori cum ar fi pe acest site. Daca luam de bune datele, rezulta ca pe L. 119/2010 au aparut 490 cu pensii peste 5000, magistratii fiind deja exclusi din calcul. Din cele 490 de pensii, 447 cu valori intre 5 001-10 000 lei si 43 cu valori peste 10 000 lei.
Concluzie finala. Cele 490 de pensii cu valori peste 5 000 lei (din care 447 cu valori intre 5 001-10 000 lei si 43 cu valori peste 10 000 lei), au devenit astfel abia dupa ce au fost calculate la contributivitate. Frapant este faptul ca cele 43 cu valori peste 10 000 lei depasesc lejer pensiile a 2 sefi S.M.G.si probabil ca si multe din celelalte 447 cu valori mai mari de 5 000 lei. Aceste elemente reconfirma 2 aspecte: Legea nr. 138/1999  a avantajat un grup restrans de "smenari", iar Legea 119/2010 prin care s-au desfiintat pensiilor militare a fost dedicata in exclusivitate acestora. Este evident faptul ca intre "smenari" au existat 2 categorii:
- personal incadrat in aeronautica pe functii care nu aveau de-a face propriu-zis cu domeniul respectiv, dar carora legislatia - prin diverse scapari le-a permis sa cumuleze cat mai multe sporuri si prime dintre cele acordate personalului aeronautic;
- la personalul mentionat anterior  se adauga si cateva zeci de privilegiati detasati sau incadrati in zonele economice ale armatei. Aici este vorba doar de cifre furnizate de M.Ap.N., insa situatia mentionata s-a intamplat din plin si la S.R.I.: este vorba de baietii desteptii detasati in zonele de comert exterior. 

Asadar, intre cei 490 de "baieti destepti" se regasesc artizanii si sutinatorii desfiintarii pensiilor militare, fiind evident ca au actionat prin toate mijloacele pt. influentarea politicienilor ca acest lucru sa se intample.  In dauna intregii armate! Fara un lobby sustinut provenit din randurile celor 490, nu s-ar fi reusit  niciodata desfiintarea pensiilor militare. Tinand cont de cum merg lucrurile in Romania - legile se adopta pt. grupuri de interese, nu pt. cetateni, este evident ca inapoia celor de pe primul nivel - al celor 43 cu pensii peste 10 000 lei, se regasesc si diverse increngaturi de interese cu politicieni din toate taberele, inclusiv cu iz de trafic de influenta si de DNA! Cei 490 provin din M.Ap.N., insa la S.R.I. si M.A.I. s-a intamplat acelasi lucru!

Europarlamentare - Romania 2014! Prin neprezentare la vot, 68% dintre romani au dat cu flit intregii clase politice!

Prezenta la vot: 32,29%. Ceea ce inseamna ca doar 67,71% dintre romani mai sunt "excitati" politic de vreun partid (candidat independent) sau altul. Cu alte cuvinte, cca. 68% dintre romani arata "degetul mijlociu" in sus intregii clase politice reunite! Suficient de multi romani, prea multi chiar - incat sa nu transmită un semnal clar asupra faptului ca încrederea în politicieni este la o cota de avariere ce necesită schimbarea din temelii a clasei politice actuale! Ieri au avut loc însă şi alegeri prezidenţiale în Ucraina. Este interesant faptul că si ucrainenii transmit în mod constant mesajul că nu au încredere în politicienii lor. Diferenta între români şi ucraineni este dată doar de faptul că pe când românii sunt resemnati in ceea ce priveste clasa politica, îndurând docili 4-5 ani de mandat, ucrainenii au înţeles lecţia şi nu par deloc dispuşi să aştepte atât, fapt pt. care afirma ca vor schimba reprezentanţii care nu le reprezintă interesele, când şi de câte ori consideră necesar - prin renumita metoda Maidan!

Ieri, 68% dintre români au aratat "degetul mijlociu" in sus intregii clase politice reunite! Din acest punct de vedere, nu a câştigat niciun partid politic. Raportând rezultatele la numărul tuturor cetăţenilor cu drept de vot, nu doar la numărul celor care s-au prezentat, situatia devine astfel:
  • Alianţa PSD-UNPR-PC: 37,4% incredere din nr. participantilor la vot care au fost 5 760 000. Rezulta ca 2,2 milioane au votat pt. alianta. Raportat insa la cele 18 milioane de alegatori, rezultatul este catastrofal pt. alianta: doar 2,2 milioane de cetateni au incredere in aceasta, respectiv votantii de ieri. Si care reprezinta cca. 12% dintre toti romanii cu drept de vot. In concluzie, doar 12% dintre romani sunt "excitati" de alianţa PSD-UNPR-PC, in timp ce 88% dintre romani nu au nicio incredere in Ponta si in alianta lui.
  • PNL: 14,86% din nr. participantilor la vot, cca. 860 000 cetateni. Raportat insa la cele 18 milioane de alegatori, rezultatul este acela ca doar 4,8% dintre romani sunt "excitati" de PNL, in timp ce cca. 95% dintre romani nu au nicio incredere in Antonescu si partidul lui.
  • PD-L: 12,23% din nr. participantilor la vot, cca. 700 000 cetateni. Raportat insa la cele 18 milioane de alegatori, rezultatul este acela ca doar 3,9% dintre romani (mai) sunt "excitati" de PD-L, in timp ce cca. 96% dintre romani nu au nicio incredere in portocalii. 
  • P.M.P.: 6,21% din nr. participantilor la vot, cca. 360 000. Raportat insa la cele 18 milioane de alegatori, rezultatul este acela ca doar 2% dintre romani au pus botul la partiduletul lui Basescu-Udrea, in timp ce cca. 98% dintre romani nu au nicio incredere in acesta. 
[O figura frumoasa a facut-o M. Diaconu: 6,92%. Este evident ca a fost votat nu ca ar fi vreun politician altfel de altii, ci pur si simplu intrucat este un actor simpatic pt. anumite generatii]. 

Cam asa stau lucrurile pe real! Ar mai fi un amanunt relevant! Se adevereste faptul ca la referendumul pt. demiterea lui Basescu, cei 7,5 milioane de romani care au votat pt. suspendarea presedintelui, au votat efectiv contra lui Basescu, si nu neaparat pentru Ponta sau Antonescu. Alianta USL de atunci s-a imbatat insa cu apa rece, intoxicandu-ne cu ideea ca USL ar avea 7,5 milioane de sustinatori.  Mai ales Ponta se lauda cu treaba asta. Ori, din datele de mai sus rezulta ca ieri au votat pentru fosta USL, mai putin de 1/2 dintre cei care au participat la referendumul pt. demiterea lui Basescu.


Morala? Nu este grea deloc, vorbesc rezultatele! 68% dintre români (cca. 2/3) arata "degetul mijlociu" in sus intregii clase politice reunite. Clasa politica care trebuie dezmeticita urgent din visare, intrucat are o legitimitate bazata pe doar 1/3 din numarul total al cetatenilor cu drept de vot - ceea ce doar legitimitate democratica nu mai poate fi considerata. De fapt, legitimitatea nici nu prea mai conteaza in astfel de situatii, cunoscand foarte bine faptul alesii isi ignora oricum alegatorii imediat din ziua a 2-a de dupa inscaunare. Ce sa mai, doar un Maidan ar mai putea rezolva cate ceva. Dar pentru asta tebuie ca mai intai sa ajungem si noi la nivelul de constiinta si mai ales de atitudine civica a ucrainenilor, altfel tot de basesti, ponti, boci, tökesi, crini, ebe si udre o sa avem parte mult si bine!

miercuri, 21 mai 2014

Breaking News! M.Ap.N. verifica prezenta rezervistilor in tara/la domiciliu expediindu-le mai nou taloanele de pensii prin scrisori recomandate cu confirmare de primire!

Informatia este certa! Cunoastem ca indiferent daca rezervistii isi incaseaza pensiile pe card sau prin postas, acest fapt este intotdeauna insotit si de banalul cupon de pensie azvarlit in cutia postala. Ei, bine, mai nou, M.Ap.N. cheltuieste intr-o veselie expediind respectivele taloane prin scrisori recomandate, dar musai si cu confirmare de primire. De ce? Scrie in titlu si chiar daca nu ar scrie, este oricum la mintea cocosului ca acest fapt reprezinta o verificare a prezentei rezervistilor in tara, respectiv la domiciliu, verificare absolut necesara in contextului disensiunilor NATO-Rusia! Ca verificarea se extinde doar asupra celor din rezerva operationala sau asupra intregii rezerve generale, asupra doar anumitor rezervisti-tinta sau asupra tuturora, ramane de vazut! Pasul 2 - este posibil oricand!

Legat de acest fapt, este interesant de studiat si sondajul deja arhivat la care cei mai multi repondenti sunt in mod evident cadre militare in rezerva. Doar 26% sunt dispusi sa raspunda unui ordin de mobilizare, celelalte raspunsuri insumate - adica 74%, fiind negative. De ce asa? Este simplu: acesta este efectul concret al desfiintarii pensiilor militare asupra rezervistilor romani. Pe de alta parte, sondajul infirma categoric ca la 90% dintre rezervisti le-ar fi crescut cuantumurile noilor pensii rezultate in urma desfiintarii celor militare si ca acestia ar fi foarte multumiti, asa cum a sustinut si inca sustine propaganda marca Boc-G. Oprea-Ponta. Daca ar fi fost asa, 90% dintre rezervisti ar fi raspuns afirmativ la un eventual ordin de mobilizare, insa rezultatul este cel mentionat. [Ceea ce rezulta din sondaj se apropie mai degraba de o afirmatie a M. Campeanu din emisiunea TV de aici - min. 16.54 care a precizat ca la cca. 60% dintre rezervisti au scazut noile pensii, ceea ce inseamna aproximativ 70 000 de rezervisti din toate ministerele].

marți, 20 mai 2014

In urma vizitei in Romania, Joe Biden arata degetul mijlociu "in sus" intregii clasei politice romanesti, salutandu-i mai intai cu un veritabil respect american pe militarii romani!

Dupa cum cunoastem, astazi a sosit in Romania vicepresedintele S.U.A., Joe Biden, intr-o vizita cu durata de 2 zile. Vizita acestuia a inceput cu un element inedit din punct de vedere al regulilor de protocol. Vicepresedintele S.U.A. a preferat sa ii salute intr-o hala simpla, pe militarii simpli din Baza 90 Tp. Aerian, inainte de a se intalni (maine) cu oficialii romani de rang inalt. Dupa cum cunoastem, inaltii oficiali americani au extrem de bine calculate gesturile si atitudinile in relatiile cu alte state. Pe timpul vizitei la Baza 90 Tp. Aerian, vicepresedintele S.U.A. a prezentat recunostinta sa Armatei Romane si un omagiu la adresa militarilor romani cazuti in teatrele de operatii.

Gestul vicepresedintelui S.U.A. de a-i saluta pe militari inaintea oficialilor romani, reprezinta in fapt si un mesaj adresat intregii clasei politice din Romania. Mesajul este simplu si se traduce astfel: "Respectati-va militarii, politicieni romani!". Exista informatii conform carora Joe Biden nu se va intinde nici maine la sprituri cu Basescu si nici la poante cu Ponta pe care ii va baga in seama doar la modul sec, adica din mers, ci va participa la exercitii militare in Dobrogea si in apele M. Negre. Pe stilul concret american!


Ce nu cunoaste insa vicepresedintele S.U.A. (sau poate deja cunoaste de la alti oficiali americani - informatiile au ajuns cu siguranta) este faptul ca luptatorilor romani din Bosnia, Kosovo, Fallujah si Kandahar,  statul roman le-a desfiintat dreptul la pensii militare drept recunostinta pt. sacrificiile lor. Vicepresedintele S.U.A. nu mai cunoaste (probabil) nici faptul ca statul roman a diminuat si pensiile a zeci de mii de rezervisti romani, nici faptul ca acestia se târăsc in urma celor mentionate de 4 ani  pe holurile tribunalelor, fiind linsati pana la capat de o justitie si o C.C.R. care executa ordine politice si in urma carora magistratii romani au considerat ca doar ei trebuie sa aiba drept de pesii de serviciu pt. sacrificiille lor in slujba patriei, nu si militarii romani. Ce ar mai trebui sa cunoasca Joe Biden? In urma celor mentionate despre ceea ce se intampla in Romania, sunt cazuri de militari reintorsi in viata din Bosnia, Kosovo, Fallujah si Kandahar care au trecut in rezerva sanatosi, numai ca in urma schimbarii legislatiei prin desfiintarea pensiilor militare, acestia au fost asasinati efectiv de statul roman. Cu dovezi concrete! Ce ar mai trebui sa cunoasca Joe Biden? In Romania armata a fost distrusa in mod premeditat de 2 politicieni, respectiv de presedintele Romaniei si de fostul premier Emil Boc. Este exact ce s-a intamplat in Ucraina, fapt constatat de presedintele interimar Turcinov care il acuza de acelasi lucru pe fostul presedinte Ianukovici. Ce ar mai trebui sa cunoasca Joe Biden? Daca cumva premierul Ponta a reparat vreo nedreptate a regimului Basescu-Boc in ceea ce ii priveste pe militarii romani? Nu, nu a reparat nimic! In primul rand ca Ponta este din convingere contra pensiilor de serviciu (apartine unui partid cu ascendenti in istorie bolsevici care s-au mai opus, desi fara succes, in 1949 pensiilor de serviciu pt. militari - cazul Ana Pauker), iar din declaratiile acestuia rezulta ca militarii in rezerva nu mai reprezinta nimic, intrucat razboaiele s-ar duce pe laptop. A incercat in scop populist (voturi) sa simuleze ca ar fi reparat nedreptatile lui Basescu-Boc, printr-o lege cu nr. 241/2013. Citind insa legea, rezulta clar ca ceea ce pare a fi repunere in drepturi [repunere in drepturi intr-o masura oricum superficiala - legea nu are nici in clin nici in maneca cu pensiile militare, pensiile militare fiind singurele tipuri de pensii din lume care recunosc gradul militar si in cazul celor in rezerva] prin art. 1 (1), este anulat total prin art. 1 (4). Prin urmare, Ponta e doar un diletant si un escroc politic - iar daca o astfel de lege ar fi fost emisa in S.U.A., unul ca el ar fi fost precis expulzat la Guantanamo - centrul de detentie din Cuba. Alaturi de Basescu si de Boc.

Revenind la semnificatia gestului vicepresedintelui S.U.A. de a-i saluta pe militari inaintea oficialilor romani, Joe Biden a facut exact ceea ce trebuie. Cum sa ii saluti mai intai pe politicienii care isi ignora primul simbol al propriei natiuni, acest prim simbol fiind dintotdeauna pt. orice natiune care se respecta - armata, in conditiile in care in Romania armata este desconsiderata si ignorata fatis de o intreaga tagma de derbedei politici? In sfarsit! La americani si la alte natiuni puternice, simbolistica are alte consecinte decat cele vazute de politicienii romani si mass media romana (stil covorul rosu, fusta doamnei Biden, party la Cotroceni cu 300 invitati etc.). Militarii de cariera cunoastem bine niste axiome! Daca Rasmussen, Biden si urmeaza si seful Pentagonului ajung la Bucuresti, in regiune urmeaza bai mare! Daca Obama ajunge in Polonia - e bai si mai mare, dar este si semnul suprem ca "Pe aici nu se trece nicidecum!". Adica nu se trece prin Polonia! Incercati pe la Rasmussen si Biden! Caz in care baiul cel mai mare pt. directia unde nu a ajuns Obama pica fix pe Romania!

Am publicat anterior niste scenarii gen "In cazul unui conflict armat NATO-Rusia, Romania va fi un simplu poligon experimental de trageri!" sau "Sa ne scuze atat rusii, cat mai ales NATO/UE ca le facem cunoscute acordurile privind planurile de operaratii in urma carora Romania devine din nou "hacuita"! Se pare ca Basescu a avut ceva revelatii dupa vizita lui Rasmussen! Insa doar ieri in timp ce alerga dupa Ponta, s-a prins in sfarsit ca Rusia are ca tinta sa ajunga la Gurile Dunarii. Era negru la fata, intrucat a fost atentionat ca Gurile Dunarii sunt fix-pix pt. rusi, acestia avand mereu o directie ulterioara - doar rusii nu sunt fraieri sa se blocheze in niste stufarisuri! Ca directia ulteriora pica pe Bucuresti e clar, dar in culoar intra si mosia Nana!  De asta era Basescu negru!

Mai e ceva! Rogozin a precizat ca Bucurestiul ar trebui sa serbeze cu Basescu si Ponta impreuna, el fiind "autoinvitat" la 70 de ani de la "eliberarea" Bucurestiului. Bucuresti eliberat de catre sovietici! Numai ca la fel ca americanii, si rusii transmit mesaje "simbolistice" urmate mereu de ceva concret, nu tot simbolistic! Continuarea data viitoare - numai ca si cu sau fara ea, sunt suficiente semne ca Romania va intra in razboi pe post de experiment intre 2 lumi prea puternice pt. noi! Am fi avut o singura sansa sa nu fim cobai! Sa avem o armata puternica dupa modelul minusculului stat Israel. Numai ca noi (iar) am avut nesansa sa avem niste conducatori si niste politicieni care sa tina la aceasta tara, fapt pt. care iar suntem condusi si acum tot de niste dobitoci - ca de obicei! Nesansa fiind incurajata de noi toti!duminică, 18 mai 2014

Mihai Giurgea, iti recomand un examen neuropsihiatric! Poate apuci sa il faci inainte sa fii deportat in Siberia!

M. Giurgea. Asa arata un ciudat!
Mihai Giurgea nu este nimic. Sau este un mare nimic. Nici nu auzisem de el, insa mai multi colegi m-au invitat sa citesc un material scris de acesta denumit "Pensiile militarilor comunisti trebuie desfiintate!" Materialul este efectiv o varza, ceea ce inseamna ca autorul are ceva probleme de perceptie a realitatii. Unele grave, chiar foarte grave!  Am mai cautat cate ceva despre el. Am gasit aici faptul ca invitat la postul Nasul 1 TV (s-a si gasit unde, credeam ca postul a disparut - dar nu a disparut, ci a devenit un fel de spelunca media), tipul a scos un cutit in studio - ceea ce inseamna ca e dus precis cu capul. Tot aici aflam ca tipul e dus bine cu pluta: crede ca a infiintat o brigada militara denumita "Vlad Tepes", organizata cum altfel daca nu pe comandouri. E clar ca tipul e un sonat care n-a intalnit brigazi si comandouri decat in jocurile video si asa de penetrat a fost de actiunile virtuale, incat a ajuns sa se creada cu adevarat comandant de brigada. Boala care se numeste schizofrenie. In sfarsit, mai sapam si ajungem aici. Unde este taxat drept descreiarat. Revenind la tema abordata de acesta, respectiv Pensiile militarilor comunisti trebuie desfiintate! Eu am ajuns la concluzia ca tipul e complet retardat, pana aici imi este clar. Problema este ca fara sa vreau, imi aduc aminte de anii 2009-2012, cand aceleasi idei ale retardatului le-am regasit la diversi formatori de opinie, sub diverse forme. Acum eu nu ii apar nici pe Oprea si nici pe Dogaru, ambii fiind tinta in materialul retardatului. Stiti bine de ce, reprezint tabara celor cu pensii diminuate - opera la care a participat si Oprea, si mai nou inghetate - opera care pe langa Oprea a participat si Dogaru. Cu toate acestea, nu ma pot abtine sa nu ii raspund retardatului. Mai ales ca observ ca este inconjurat si de altii care ii impartasesc opiniile, probabil convietuiesc in aceeasi sectie! Se poate injura la liber! La un astfel de material care se incheie cu "Iar pe voi or sa se cace, cum s-au cacat pe romani, toata viata lor!, este permisa orice tip de riposta. Prin conduita sa, acest individ instiga pur si simplu la genocid legislativ. In alte state ar fi legat si condamnat, iar in anumite state poate chiar executat! Intrucat tipul se crede mare "capitalist pe paine", desi nu stie sa faca nimic concret sa o castige, ci pierde efectiv vremea pe blog sau pe Facebook. "Capitalistii pe paine" in numele carora se autoerijeaza ca reprezentant, l-ar executa fara somatie si fara judecata, fiind mai economic pt. buget sa iroseasca atat cartusul pt. somatie, cat si banii pt. un proces. Individul are insa noroc ca aceste state nu exista (inca) decat in imaginatia lui vizibil bolnava!

Mihai Giurgea, iti recomand un examen neuropsihiatric, inainte sa fii deportat in Siberia!

Mihai Giurgea! La sugestia unor colegi de breasla, ti-am citit elucubratiile tale din articolul „Pensiile militarilor comunisti trebuie desfiintate”. Precum si argumentatia. De la bun inceput iti atrag atentia ca pana la articolul tau, si eu consideram a fi o proritate in a fi anticomunist feroce. Numai ca citindu-ti articolul, am ajuns la concluzia ca Romania are o problema mult mai grava decat comunistii si anticomunistii, capitalistii si anticapitalistii, fie ei "pe paine" sau pe "mamaliga"! In urma articolului tau am ajuns la concluzia ca daca in Romania trebuie sa existe o lupta ideologica extrema, aceasta trebuie sa fie dusa in primul rand intre anti-prosti si prosti. Asa ca am decis ferm sa ma pozitionez urgent in tabara anti-prostilor si sa iti prezint pozitia mea asupra elucubratiilor tale. Orice trebuie argumentat, nu? OK! Tu ai luat-o puternic pe aratura. Ai si alte antecedente. Dar eu argumentez, desi nu ma astept sa intelegi nimic. Oricum argumentez, dar daca totusi mai insisti in fantasmagoriile tale, sunt capabil sa dau si niste "castane" reale aurolacilor din marile tale comandouri din Brigada Virtuala Counter-Strike "Vlad Tepes" constituita intre 2 fumuri trase pe nari. Nu inainte de a demonstra, in prealabil, ca totusi ca sunt ofiter NATO, si nu activist "scarbos", fapt pt. care va pot dona si cateva baxuri de hartie igienica.Pe real, veti avea mare nevoie de ele! La cerere, si ceva lubrifianti!

I. Mihai Giurgea! Sa incepem cu titlul: „Pensiile militarilor comunisti trebuie desfiintate”. Dar ce facem, discriminare? Militar comunist inseamna un militar care a fost membru P.C.R. sau U.T.C., nu? Numai ca in aceasta situatie au fost si cca. 5 milioane de cetateni civili, nu? Inclusiv din familia ta (sa nu zici ca nu ai avut membri PC.R. sau U.T.C. in familie – ai minti precis), poate chiar si tu oi fi fost vreun pui de U.T.C. - ist! Si atunci, ce faci? Insemnezi cu stigmatul evreiesc doar pe militari, iar pe fostii membri P.C.R. sau U.T.C. , inclusiv pe cei din familia ta, ii protejezi? Opreste-te! Ori pe toti, ori pe niciunul – in caz contrar dai in altele. Ii izolezi doar pe militari cum a facut Hitler cu evreii? Atentie! Ceea ce faci tu, a fost deja judecat la Nürnberg. Iar cei ca tine, au fost deja condamnati, iar multi dintre ei au fost si executati!

II. Mihai Giurgea! Articolul tau este o varza care la un moment dat se impute complet! Este evident ca ori ai probleme grave de logica, ori ai tras ceva pe nas inainte sa il scrii! Cica „Militarii comunisti nu erau militari. Pentru ca nici armata comunista nu era armata. Erau niste activisti scarbosi, cu arma, si cu dreptul de a teroriza populatia Romaniei, ca sa nu se revolte de foame”. Membri de partid au fost atat in armata, cat si in societatea civila. 5 milioane in total. Cei mai multi, fie militari, fie civili, au ajuns in mod „mecanic” in aceasta situatie sau „santajati”, nefiind nimeni realmente „excitat” de vreo valoare „spirituala” a comunismului, mai ales in anii de dupa 1975-1980. De exemplu: nu erai membru de partid, nu primeai repartitie pt. un apartament la bloc, nu puteai primi o repartitie avantajoasa dupa terminarea facultatii, nu primeai loc de munca, nu puteai fi promovat etc. Dintr-o anumita perspectiva, la fel e si astazi. Nu ajungi magistrat la C.C.R. daca nu esti „sprijinit” de partid, nici secretar de stat, nici in consiliile judetene sau locale, etc. Numai ca in cazul armatei, tu sustii pur si simplu ca toata armata era formata din activisti, adica din secretari U.T.C. si P.C.R.? Tu esti nebun sau te prefaci? Nu faci diferenta intre membrii simpli si activisti/propagandisti? Cum sa fi fost toti secretari U.T.C. si P.C.R.? La o scara mai larga, dupa mintea ta vizibil incetosata, si cei 5 milioane cetateni civili au fost toti activisti/propagandisti „scarbosi”? Ori se cunoaste bine ca atat in armata, cat si in societatea civila, undeva la maxim 2/1000 erau activisti/propagandisti „scarbosi” – adica cei care erau remunerati efectiv pt. acest lucru. Cu ceilalti ce ai? Dar daca tot a venit vorba de militari si de activisti/propagandisti „scarbosi”, iti spun eu cum stau lucrurile d.p.d.v. al militarilor de cariera! In primul rand ca cei de cariera, nu i-am suportat niciodata pe activisti/propagandisti. In al 2-lea, rand si fii atent: noi, cei de cariera avem o meteahna: nu facem deosebire intre activistii/propagandistii unui partid sau altuia. Deci, pt. noi toti sunt la fel de „scarbosi” nu doar activistii/propagandisti comunisti, ci si cei neo-comunisti (PD-L, PSD, PNL, PMP, UDMR etc.). Ne-ai inteles „meteahna”? Domnule „progandist” anti-militari, Mihai Giurgea! In fapt, prin ceea ce faci tu nu te deosebesti absolut cu nimic de acei activisti/propagandisti „scarbosi”! Tu te dai „capitalist pe paine” dand doar cu clanta? N-ar fi oare mai bine ca mai intai sa iti gasesti ceva (serios) de munca, si abia apoi sa vorbesti de „capitalism pe paine”? Da, si clanta poate aduce venituri, dar si SIDA!

III. Mihai Giurgea! Am sa iti mai spun ceva! Legat de armata comunista! Sa stii ca in armata comunista, nu toti militarii au fost comunisti. Au fost si exceptii, putine e drept, dar au fost. De exemplu: cei provenind din familii de preoti, cu rude in strainatate sau cu origine "nesanatoasa" (suspecti de a proveni din familii fostE burgheze sau din familii cu membri ascendenti in fosta Armata Regala, cu membri ascendenti suspectati a fi fost partizani anticomunisti sau simpatizanti legionari ori care au avut legaturi cu armata germana etc.) sau care pur si simplu au refuzat sa fie membri PC.R. sau U.T.C. Dar au mai fost si militari cu „origini sanatoase” pe care „organele” nu i-au acceptat sa fie membri PC.R. sau U.T.C., intrucat respectivii spuneau liber ce gandesc, iar ceea ce exprimau nu convenea „organelor”. Acesti militari nu au fost niciodata nici membri P.C.R., nici U.T.C., daramite activisti. Au fost totusi acceptati in armata intrucat comunistii „pozau” ca nu ar tolera discriminarea. Reversul a fost acela ca desi au fost acceptati in armata, comunistii le-au blocat carierele „tragandu-i pe linie moarta”. Dar totusi au existat in armata! Cu ei ce faci? Ar mai fi un aspect, asa din culise. Stagiul militar fiind obligatoriu, in subordinea unor cadre militare care nu erau membri P.C.R. sau U.T.C., isi efectuau stagiul si militari care soseau in armata din viata civila direct membri simpli P.C.R. sau U.T.C., dar si activisti „scarbosi”. Au fost cazuri in care cei mentionati isi exprimau „o adanca nemultumire” catre „organele superioare de partid” ca este sub demnitatea lor sa ajunga sub comanda unor ofiteri care nu erau membri de partid. Dupa cate vezi, in aceste cazuri, „scarbosenia” venea din afara armatei, si nu din interiorul ei. Cum se intampla de fapt si astazi. La un moment dat, elevii scolilor militare erau amenintati cu sperietoarea „- Daca nu accepti sa devii membru P.C.R., o sa te ia peste picior soldatii care sunt membri P.C.R. si vei avea probleme!” Si au fost cazuri. In anii din urma ai comunismului, pt. a starpi definitiv pe cei care refuzau sa devina membri P.C.R. s-a ajuns la santaj financiar. Erai dat afara pur si simplu cu un alt pretext, cu obligatia de a plati scolarizarea: 3-4 ani sau pt. cei urmasera in prealabil si un liceu militar: 7-8 ani. Circa 20 000 lei pt. fiecare an de scolarizare, o suma mai mult decat considerabila. De astea ce mai zici? Ori, in articolul tau tu suprapui la „gramada” activistii „scarbosi” peste membri simpli, iar peste acestia si pe cei care nu erau membri de partid, precum si pe cei santajati de partid. Revino-ti, M. Giurgea, inainte sa te trezesti cu rusii in casa!

IV. Mihai Giurgea! Nu cumva ai fost hranit si tu cu cartofii culesi de militarii comunisti? Eu cred ca da. Recunosc ca ceea ce o sa iti spun in continuare, mie nu mi s-a intamplat, intrucat m-a salvat Revolutia, altfel tot asa pateam. Numai ca oamenii aceia pe care ii denigrezi au fost trimisi si 2-5 ani de zile la mama dracu' in mine, canal, Transfagarasan, constructii de blocuri, Casa Poporului etc. Sunt destui care au si murit in acele locuri de munca. Vorbim si de agricultura, nu e nimic jenant. Stii de ce au ajuns militarii la agricultura? Din cauza ca unul ca tine nu te-ai mai fi nascut intrucat nu aveai ce sa mananci. Mai era o solutie! Sa fi mers in locul militarilor mama ta si tatal tau. Numai ca comunistii au decis ca raman trotuarele fara femei si carciumile goale, asa ca i-au trimis pe militari. Legat de acele vremuri? Ai idee ce insemna ca timp de 2-5 ani sa muncesti 16 pe ore pe zi – platite doar 8 (la militari nu conteaza de fapt, 8-24, ei nu sunt platiti la „tarif orar” ca alti „contributori”), la 3-400 km de familie, sa dormi intr-o baraca de lemn unde curge ploaia in pat si sa mananci fasole mucegaita, cartofi deshidratati sau varza furajera, cu toaleta dupa primul maracine? Eu nu am prins acele chinuri, dar stiu sa le apreciez. Si acum tu ce vrei sa faci? Sa se apuce cei pe care ii denigrezi sa darame Transfagarasanul, Canalul Dunare-M. Neagra si blocul in care locuiesti, sa iti dea tie dreptate in ineptiile pe care le propagi? Dar n-ar fi mai bine ca daca tot intorci vremurile, acei militari pe care ii denigrezi sa scoata din tine si porumbul si cartofii cu care te-au hranit?

Cdt. Bg. cu comandouri pe creier!
V. Mihai Giurgea! Am sa iti demonstrez in continuare ca tu esti nu doar un comunist mai mare decat cei pe care ii stigmatizezi, ci si cam incult, si cam extremist. Am retinut din articol ca ai afirmat ca „Singurii militari reali din Romania, sunt militarii NATO de astazi”. Pe de alta parte, tot ii dai cu principiul contributivitatii, tunand si fulgerand contra pensiilor de serviciu (militare). M. Giurgea! Americanii si britanicii sunt in NATO. Ultimii si in U.E. Si unii si altii au pensii de serviciu (militare). Americanii beneficiaza de pensie de serviciu dupa minim 20 de ani de serviciu, iar englezii dupa minim 18 ani de serviciu. Oricine, de la general la soldat. Mai mult! Britanicii acorda si celor cu 2-18 ani de serviciu care nu indeplinesc conditiile pt. pensie militara, o renta militara, insa numai la implinirea varstei de 65 de ani. Si mai mult! Britanicii au si soldati nepalezi in Armata Regala – Gurkhas se numesc. Carora le acorda aceleasi drepturi in tara lor dupa trecerea in rezerva, precum oricarui soldat britanic. Impotriva americanilor si britanicilor de ce nu te revolti? Sau invers! De ce nu te revolti ca si militarii romani sa fie tratati cu acelasi respect precum isi trateaza alte natii propriii militari? Cum ii tratezi tu acum pe militarii romani despre care chiar tu afirmi ca „Singurii militari reali din Romania, sunt militarii NATO de astazi”. Iti raspund eu! Ca un fascist! Trebuie sa argumentez, nu?
  • Tu sustii principiul contributivitatii si pt. militari. De unde provine contributia, din venituri, nu? Tu iti castigi veniturile la „tarif orar”, asa e in „capitalismul pe paine”, este?” Inclusiv salariatii de la buget isi castiga veniturile la „tarif orar”, scrie in Legea nr. 284/2010 (a salarizarii unitare). Cu o exceptie, iar exceptia o formeaza militarii care isi castiga veniturile la „zile calendaristice” – adica pt. un volum de munca de 24 ore/zi si 7 zile pe saptamana. Cu toate ca sunt inclusi in aceeasi treapta de salarizare cu cetateni care castiga aceleasi venituri, dar pt. un volum de munca de doar 8 ore/zi si 40 ore pe saptamana. Si atunci, cum sa mai aplici principiul contributivitatii la militari, daca spre deosebire de tine si alti cetateni civili, militarii oricat muncesc tot atat castiga? Asta nu mai este nici „capitalism pe paine”, nici „comunism pe paine” – e prostie romaneasca cu elemente vizibile de discriminare. Ce zici? Daca tot vrei principiul contributivitatii la militari si pt. a nu fi acuzat de fascism, nu ar trebui ca si militarii sa isi primeasca lefurile tot la „tarif orar”? Adica sa te apere de luni pana vineri intre orele 08.00-16.00. Inclusiv impotriva rusilor.
  • Mai e o problema - apropo de acest principiu al contributivitatii care iar ii discrimineaza pe militari, nu pe tine! Am stabilit ca aceasta contributie provine din venituri. Dar tu nu ai limite pt. obtinerea acestor venituri. Militarii – da, prin Legea nr. 80/1995 (Sectiunea a 3-a). Acea sectiune nu are legatura cu profesia militara in sine, ci reprezinta doar o serie de restrictii si limitari de drepturi constitutionale si fundamentale. De exemplu – tu ai dreptul sa detii firma (venituri mai mari – contributii mai mari), militarii – nu. Femeile din familia ta pot practica streaptease ca un al 2-lea job sa castige mai mult si sa contribuie mai mult la pensie, femeile-militar nu au acest drept. Cica e indecent, desi nu este ilegal. Stai cuminte! Nu e vorba doar de streaptease! In cazul militarilor e considerat orice indecent cand ai de-a face cu publicul. De exemplu - taximetrist. Altele! Tu ai dreptul sa te exprimi liber – castigand bani din ineptii precum materialul „Pensiile militarilor comunisti trebuie desfiintate”, militarii insa nu au dreptul sa se exprime liber in materiale precum „Pensiile celor precum M.Giurgea trebuie desfiintate”. Tu ai dreptul sa candidezi pt. a deveni primar, presedinte, parlamentar sau europarlamentar, iar daca reusesti, acest fapt inseamna venituri mai mari si contributii mai mari la pensia ta. Militarii nu au drept nici macar sa incerce sa candideze! Deci, acea Sectiune a 3-a limiteaza sau interzice militarilor dreptul la a castiga venituri mai mari, ceea ce inseamna implicit interzicerea dreptului de a contribui mai mult la propriile pensii. Si atunci, cum poti sa sustii principiul contributivitatii ca fiind potrivit pt. militari cand tu le retrangi accesul acesora la contributivitate? Pe de alta parte, ce zici ca sectiunea aceea sa ti se aplice si tie. Doar am stabilit ca nu are nicio legatura cu profesia militara in sine, fapt pt. care poate fi aplicata oricarei bresle profesionale. Inclusiv tie si familiei tate! Ce mare smecherie!
Acum, trage linie si aduna! Ceea ce vezi descris mai sus, nu se aplica doar militarilor activi de astazi despre care admiti ca ar fi singurii „reali”, ci s-a aplicat din plin si celor asupra carora tu sustii ca trebuie sa le fie desfiintate pensiile complet. Daca vrei sa mai sustii principiul contributivitatii la militari fara a fi acuzat de fascism, va trebuie sa ii platesti si pe militari „la tarif orar” (inclusiv pe cei trecuti deja in rezerva – retroactiv) ca pe ceilalti cetateni si sa le elimini acea sectiune care le interzice dreptul la contributivitate. Sau, invers – adica orice „om al muncii” sa fie retribuit la „zile calendaristice” precum militarii si sa li se aplice si acea Sectiune a 3-a. In caz contrar, e fascism. Este adevarat ca d.p.d.v. financiar costa mai mult plata la „tarif orar” a militarilor, decat pensii de serviciu pt. militari. Este un motiv solid pt. americani, englezi si alte state NATO – de a acorda pensii de serviciu propriilor militari. Un al 2-lea motiv este acela de a elimina discriminarile prezentate anterior care limiteaza posibilitatile de contributie la militari. In sfarsit, un al 3-lea motiv este cel legat de faptul ca militarii in rezerva pot fi mobilizati oricand, si nu toti cetatenii, ceea ce din nou naste discriminare. Apropo! Ai precis pensionari civili in familie sau cunostinte, si barbati si femei. Dar ce crezi ca ei/ele nu pot fi utili/utile la mobilizare? Nu trebuie sa traga cu pusca – asta o fac doar cei din armata, razboiul presupune si altele – multe necalificate. De exemplu, sa care pietre cu roaba sau cu spatele pt. a reconstrui un drum proaspat bombardat de rusi. Iarna, in ianuarie, in Baragan! Sau sa gateasca pt. militari sau eventual sa spele izmenele soldatilor care lupta! Tot iarna - in februarie, in M-tii Carpati! Acum pe bune, nu ti se pare fascism pe fata ca in caz de razboi pensionarii din familia ta sa stea cu cracii in sus la telenovele, iar cei din armata sa moara pt. voi? De ce, daca toti sunt acum „contributori”, tratati egal si alte brasoave? E posibil perfect si invers in acceptiunea unuia ca tine, nu? Nu? Intr-a mea, da! Da' ce pensionarii militari nu pot sta cu cracii in sus la telenovele, iar cei civili din familia ta sa care pietre in Baragan?

VI. Mihai Giurgea! Tot legat de afirmatia „Singurii militari reali din Romania, sunt militarii NATO de astazi”. Si mai zici ceva ca acestia sunt cei cu experienta in Irak si Afganistan. Perfect! Dar cu militarii NATO de ieri ce ai? La modul strict teoretic, un militar NATO este acel militar care a servit si serveste in armata dupa anul 2004 (anul integrarii in NATO). Numai ca si in NATO se mai pensioneaza militarii. Din 2004 – in mod continuu. Nu ti-ai dat seama de chestia asta, nu? Deci la acest moment, in rezerva sunt suficient de multi militari NATO si cu multa experienta nu doar in Irak si Afganistan, ci si prin Kosovo sau Bosnia. Dar Romania nu a intrat in NATO brusc pe 29 martie 2004, ci abia dupa 11 ani de la cererea de aderare. Timp in care militarii romani au executat misiuni de lupta ca si cum ar fi fost integrati in NATO. De exemplu: din 1996 in Bosnia-Hertegovina, din 2000 in Kosovo, din 2002 in Afganistan, din 2003 in Irak. Cu acestia cum facem? Mai mult! Militarii romani au executat misiuni de lupta si sub egida O.N.U. inca din anul 1995, cand a inceput misiunea pe campuri minate din Angola, de unde militarii nostri s-au reintors infectati si cu „malaria” (unii si astazi suporta efectele, altii au murit)! Acestia nu sunt militari reali sau campurile de mine din Angola sunt diferite de cele din Irak? Dintre categoriile mentionate, s-au pensionat destui intre timp. Ori, dupa elucabratiile tale, rezulta ca ei nu mai sunt „militari reali”, ci fosti „activisti scarbosi” sau cum? Mihai Giurgea! Iti spun eu! Sunt militari mult mai „reali” decat crezi si sunt de rang si pregatire egala cu „militarii NATO de astazi”. Iti spun si un secret, dar sa nu mai spui la nimeni! S-ar putea sa ai un soc, desi senzatia de soc pare sa fie pt. tine un stil de viata permanent. Nu trebuie decat sa tragi perdeaua si vei regasi printre "singurii militarii reali din Romania", rutinati de Irak si Afganistan, minim 70% fosti membri P.C.R. sau U.T.C., iar daca insisti sa sapi, gasesti precis si fosti „activisti”. Pe "activisti" nici eu nu i-am suportat, dar totusi exista! Cum si Romania de azi, tot de activisti e condusa! Ce mai conteaza partidul! Acum ce faci, mai astepti sa te salveze de rusi "militarii reali" sau daca au fost vreodata membri de partid, acum nu mai sunt "reali" si te salvezi singur? Mare ceata e in capul tau!

VII. Mihai Giurgea! Da’ de cand au ajuns toti pacalicii in tara asta sa isi dea cu parerea despre armata? Eu nu am fost nici „activist scarbos”, nici macar "nescarbos", mai sunt instruit si pe stil NATO, deci am dreptul sa va vorbesc fara sa imi fie jena de ceva! Perindat fiind de armata prin NATO, eu nu am vazut decat in Romania diversi retardati care arunca cu noroi peste armata, asa cum faci si tu! Nici macar in vizite particulare nu am sesizat asa ceva! Numai in Romania existati tot felul de ciudati care aruncati cu noroi in armata! Cand e vorba de o banala inundatie, stati toti si va uitati ca prostii la TV sau pe internet, si in loc sa puneti mana sa va ajutati ca doar pt. voi muncesc militarii, voi denigrati armata! Nemtii nu si-au permis sa desfiinteze nici macar pensiile fostilor militari nazisti. In extrema opusa, nici rusii nu si-au permis sa desfiinteze pensiile militarilor bolsevici. Americanii sunt "nesimtiti" constanti. Pensii de serviciu dupa 5 ani, apoi dupa 10 ani, apoi dupa 15 ani, acum dupa 20 de ani. Americanii nu au "uniformizat" pe nimeni retroactiv. Din cauza ca S.U.A. isi respecta ca stat, cetatenii! In Romania, care stat? Statul esti si tu! Cu atitudinea asta a voastra de retardati Made in Romania, militarilor nostri activi le este jena sa explice in fata unui omolog american sau britanic, de ce ei au pensii contributive - dar nu sunt remunerati la "tarif orar" si au si restrictii privind veniturile contributive, iar cei americani si britanici (si altii) au pensii militare de serviciu. Pe de alta parte, celor in rezerva ne este jena in fata omologilor nostri din NATO cu care am fost umar la umar in misiuni, sa spunem ca romanii ne-au desfiintat dreptul la pensie de serviciu, dupa deschiderea acestui drept. In conditiile in care nici noi nu am fost remunerati la "tarif orar" ca ceilalti "contribuabili", si in conditiile in care si noua ni s-au impus restrictii la veniturile contributive. Soldatilor si gradatilor nostri profesionisti le este jena sa explice omologilor lor din alte state NATO, faptul ca ies din armata cu un simplu sut in spate in timp ce omologilor lor din alte state, natiunile lor le acorda drept la pensie militara in semn de recunostinta, la fel ca la ofiteri/subofiteri/maistri militari.

M. Giurgea! Tu si cei ca tine chiar nu aveti nicio jena despre faptul ca aceste lucruri se intampla in Romania, din cauza unuia ca tine sau a altora ca tine care v-ati nascut din eroare? Stii ce cred eu despre tine si despre cei ca tine? Ca ar trebui ca mai intai sa fiti inrolati – ceea ce este extrem de posibil, si abia apoi sa vorbiti despre armata. Tu ai idee ce inseamna rezervisti, ce rol au, si de ce militarii nu trebuie sa fie tratati ca simpli pensionari „unitari”? Este simplu: ii inlocuiesc pe post de "carne de tun" pe militarii activi decedati/raniti sau formeaza unitati noi de lupta, si uite asa (re)devin „militarii NATO de astazi” despre care sustii ca i-ai aprecia. Problema adevarata este doar aceea ca pensionarii din familia ta vor sta in continuare si in caz de razboi, cu cracii in sus la telenovele – desi sunt multe lucruri de facut la razboi dupa cum ti-am mai explicat la pct. V. Cine sunt pana la urma „nesimtitii”?

VIII. Mihai Giurgea! Faci o afirmatie pe jumatate adevarata! „Ca pensionarii militari, va asigur ca o sa-i intampine pe rusi cu flori!” Or sa uite de “batranete” si or sa se inscrie voluntari in Gestapo-ul rusesc, sa vaneze “dusmani ai poporului”. Stii in ce consta adevarul? Doar in chestia cu sa vaneze “dusmani ai poporului”. Din cauza unor „filosofi” ca tine a ajuns Romania asa cum o vezi. La modul concret, pe tine nu te baga nimeni in seama! Numai ca in elucubratiile tale iti dai singur cu stangul in dreptul! Rezervistii militari nu ii asteapta precis pe rusi cu flori. Dar! Sa fii sigur ca niciunul - nu doar dintre rezervisti, ci si dintre militarii activi, nu avem nimic impotriva ca tu sa ajungi in Siberia! Acolo sa vezi „capitalism pe paine” pt. un castron de terci.

IX. Mihai Giurgea! Fii atent ce iti spun! Mai ales daca ai sotie, mama, sora, fiica in familie. Rusii violeaza in grup orice femeie. Au mai facut treaba asta. Dupa cum denigrezi tu armata romana, tu doar o sa asisti la viol. Atunci o sa iti aduci aminte de ce nu vin nu doar rezervistii, si nici macar militarii activi sa te salveze! Pur si simplu, nu meriti intrucat un conflict cu rusii ar fi si o ocazie ca tara asta sa scape de tine si de cei ca tine care aruncati cu noroi in armata!

X. Mihai Giurgea! Ai probleme cu militarii romani si emani idei pur extremiste la adresa noastra. Ma simt profund jignit daca pretinzi ca am fi din aceeasi natie. Eu am serioase dubii! Mai ales ca am invatat de la Creanga ca trebuie sa ma feresc de „omul arap si de omul span”. Iar dupa infatisare, tu corespunzi unuia dintre cele 2 criterii.

Finalizez interventia mea cu observatia semnalata deja la pct. VII. Doar in Romania exista prosti care arunca cu noroi in propria armata! Iti sugerez si faptul ca ai nevoie de urgenta de un consult neuropsihiatric! Eventual inainte sa fii deportat in Siberia! Stii de ce? Ramanem si noi cu dovada ca daca exportam unul ca tine la rusi, precis se extinde turbarea si la ei.  Rusii, nu numai ca vor desfiinta pensiile militarilor lor, ii mai si executa! Caz in care invingem in mod natural si am scapat si de ei, si de cei ca tine! 

Semnat: G. Olescu (un oarecare rezervist pe stil NATO)